Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Smurfit Kappa Golfkarton - Nieuws

Onderhandelingen Smurfit Kappa Corrugated Board

Gisteren is er weer onderhandeld over de nieuwe cao. Zoals eerder aangegeven, zou vandaag bepalend zijn voor het verloop van dit proces.

Jullie werkgever heeft zijn huiswerk serieus genomen en is ook met een duidelijk voorstel gekomen ten aanzien de leeftijdsbepalingen uit de cao. De werkgever laat in een startnotitie zien op welke manier hij deze bepalingen zou willen ombuigen, zonder de intentie waarvoor ze ooit zijn afgesproken te verliezen, maar ze wel beter te laten aansluiten bij de veranderde tijd.

Stap te vroeg

In het voorstel staan zeker zaken waar wij mee verder zouden moeten willen, maar er staan ook een aantal zaken in die mij voor nu een stap te ver zijn. Belangrijker nog: dit is een stap te vroeg! Wij hebben juist om die reden voorgesteld te komen tot een verlenging van de bestaande protocolafspraak en deze nog iets aan te scherpen, zodat we niet nog een keer in deze situatie komen.

Ten aanzien van loon, is de werkgever verder niet opgeschoven. Daarmee is het gat tussen ons en jullie werkgever nog steeds te groot, maar in dit stadium kan ik me voorstellen dat loon nog niet echt aan de orde is gekomen. Eerst moeten we het erover eens worden dat modernisering van de cao alleen maar kan in een traject van onderzoek en draagvlak gedurende de nieuwe cao-periode.

Ledenvergaderingen

In overleg hebben de bonden er daarom voor gekozen niet op deelonderdelen van de startnotitie van de werkgever in onderhandeling te gaan, maar eerst aan de leden te vragen of wij überhaupt de ruimte krijgen om met de werkgever voor deze cao al afspraken te maken rondom ontziebepalingen. In alle fabrieken worden daarom ledenvergaderingen gepland, waarin wij van jullie willen horen hoe nu verder. Hiervoor ontvangen jullie per fabriek apart een uitnodiging.

Mocht je naar aanleiding van deze brief of het proces nog vragen hebben, stel ze mij gerust via de mail. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij één van de ledenvergaderingen in verband met de vakantie, laat mij dan jouw mening weten via de mail.

Mede namens, 

Sijtze de Bruine
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 57 56 50 90
s.debruine@cnvvakmensen.nl

Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 00 62 14
j.twerda@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid