Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Smurfit Kappa Golfkarton - Nieuws

Ledenvergadering leden Solidus Solutions

Op 11 november starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao Solidus Solutions. Om onze inzet voor deze onderhandelingen te kunnen bepalen nodig ik jullie uit voor de ledenvergadering op vrijdag 6 november.

Wanneer: vrijdag 6 november
Hoe laat: om 13.00 uur en om 14.00 uur
Waar: in de kantine van locatie Hoogkerk

Ik begrijp, dat het niet voor alle leden even handig is om te vergaderen in Hoogkerk, daarom wil ik de leden van andere locaties vragen, die niet aanwezig kunnen zijn in Hoogkerk, via de mail of telefoon te reageren.

Normaal schrijven CNV Vakmensen en FNV gezamenlijke vergaderingen uit, maar deze keer is ervoor gekozen dit niet te doen. Tussen de beide bonden zit qua inzet voor de komende cao onderhandeling geen verschil van inzicht over de belangrijkste onderwerpen.

Er is een verschil van inzicht over de afspraken die gemaakt zijn in de huidige cao. De beide bonden hebben een andere uitleg over de afspraken die toen gemaakt zijn over de Seniorendagen. Ik heb als jullie onderhandelaar altijd eerlijk en reëel gecommuniceerd over wat er op tafel lag en wat de uitkomst is van de gemaakte afspraken. Ik heb mij gehouden aan de afspraken van het akkoord, zoals werkgever deze aan ons heeft voorgelegd op 5 mei 2014 in een vergaderzaal van het Postilion Hotel in Haren. Voor FNV was dit destijds reden om een principe akkoord af te sluiten met werkgever. CNV Vakmensen vond het verschil met het ultimatum te groot en heeft het bod geaccepteerd als een onderhandelingsresultaat. Dit resultaat is daarna in de ledenvergadering door jullie in meerheid aangenomen.

Nadat de cao definitief is aangenomen, is er veel verwarring ontstaan over wat nu wel en niet is afgesproken. CNV Vakmensen en FNV vinden het van belang dat in de nieuwe cao onderhandelingen nu voor eens en altijd duidelijkheid komt over wat nu precies het recht is ten aanzien van de Seniorendagen, waarbij het uitgangspunt is en blijft, dat werknemers er op geen enkele manier op achteruit mogen gaan. Daarnaast is het van belang om helder te krijgen wat er gebeurt met het recht op Seniorendagen, wanneer iemand 65 jaar wordt en nog steeds werkt.

Punten voor het cao overleg zijn:

  • Wij stellen voor als inzet een cao looptijd van 12 maanden
  • De lonen verhogen met 3%
  • Duidelijke afspraken maken over het inzetten van Seniorendagen op basis van het huidig recht
  • Afspraken maken de vakbondscontributie onder te brengen in de werkkostenregeling, zodat deze ook in de toekomst teruggevraagd kan worden
  • Voorstellen vanuit de vergadering

Ik hoop dat jullie aanwezig kunnen zijn volgende week donderdag of anders via de mail of telefoon mij jullie reactie willen geven.

Vriendelijke groet,

Jacqueline Twerda

Bestuurder CNV Vakmensen

j.twerda@cnvvakmensen.nl

06 23006214