Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Smurfit Kappa Golfkarton - Nieuws

Cao onderhandelingen SmurfitKappa Corrugated Board

Op 9 mei en 23 mei is er met jullie werkgever gesproken over de nieuwe cao. Tijdens de eerste ronde is vooral gesproken over de inzet van de bonden en de inzet van de werkgever. Partijen hebben de tijd gekregen de voorstellen toe te lichten.

Inzet en afstand

We zijn uit elkaar gegaan met de afspraak het verschil tussen de bonden en werkgever eens duidelijk in kaart te brengen samen om zo te kijken waar we het echt over moeten hebben. De werkgever legt in zijn voorstellen de nadruk op het moderniseren van de cao en een aantal leeftijd gebonden bepalingen. Ook de bonden hebben in hun voorstellen verzoeken gedaan welke zouden moeten leiden tot een cao, die beter past bij de praktijk van vandaag. Zo hebben wij voorgesteld te komen met een scholingsbudget, zodat werknemers meer controle en zeggenschap hebben over hun eigen loopbaan. FNV stelt o.a. voor de jeugdloonschalen te schrappen.

Levensfase studie

Alle partijen zijn het er over eens dat de protocol afspraak, die gemaakt is tijdens de vorige cao, niet heeft geleid tot oplossingen. Wij denken dat wij in deze onderhandelingen geen grote aanpassingen kunnen doen in de cao, zonder dat er een voortraject van onderzoek naar mogelijkheden binnen deze cao en de problemen waar mensen in de praktijk tegenaan lopen goed in kaart brengen en de verschillende mogelijkheden dit op te lossen, hebben onderzocht.

Dit onderzoek zou zich moeten richten op:

  • Ontwikkeling en scholing van werknemers
  • Vitaliteit en gezondheid (nu en naar de toekomst toe) van werknemers
  • Roosters, werkvormen en werkdruk
  • Arbeidsvoorwaardelijke regelingen 

Wij kunnen alleen afspraken maken wanneer hier echt onderzoek naar is gedaan, wat gedragen is door alle werknemers binnen Smurfit Kappa Corrugated. Tijdens deze cao zouden we dan ook duidelijkere afspraken willen maken, waarin de opdrachtformulering en het tijdpad duidelijk vastgelegd zijn. Dus met welk doel, wat is het budget, door wie, hoe en binnen welk tijdpad de verschillende onderdelen klaar zouden moeten zijn. Dit om te voorkomen dat problemen zich maar blijven opstapelen omdat wij protocol afspraken niet tot een goed einde lijken te kunnen brengen met z’n allen. Voor de volgende cao moet alles klaar zijn en in de steigers staan om tijdens dat cao overleg echt stappen te kunnen maken.

Wat absoluut wel geregeld moet worden, vooruit lopend op de uitkomsten van een onderzoek, is de ontzie maatregelen voor werknemers die ouder zijn dan 64 jaar. Daarvoor moet absoluut een oplossing komen.

Hoe verder?

De volgende onderhandeling staat gepland op 6 juli. De insteek is dat wij dan verder gaan praten over hoe een dergelijk onderzoek eruit zou moeten zien en wat de visie van de werkgever hierop is. De werkgever is aan zet om met een voorstel te komen. Ik heb net aangegeven hoe wij denken dat deze afspraak eruit zou moeten zien.

Voor het overige zijn wij het eens met de werkgever dat we gaan voor een cao langer dan een jaar, liefst 24 maanden. Uiteraard hangt dit wel af van de loonsverhoging die wij voor deze periode kunnen afspreken. De werkgever heeft tot op dit moment voorgesteld de OECD te willen hanteren, wat zoveel betekent als de internationale inflatie. Dit is ook leidend voor de loonsverhoging van boven cao’ers. Je zult begrijpen dat wij daar nog uit elkaar liggen. Wij hebben niets te maken met boven cao en onderhandelen los daarvan over onze eigen loonsverhoging. Voorstel blijft inflatie plus 1%.

Kortom, 6 juli zal bepalend zijn voor het vervolg. Wanneer wij het eens kunnen worden over de inhoud en inzet van een studie naar de “nieuwe” cao, dan gaan we verder praten over het verschil in looneis.

Wanneer we het niet eens kunnen worden, kunnen wij niet anders dan onze voorstellen voorlopig op tafel te houden, zoals bijvoorbeeld het werkdruk onderzoek. Wij kunnen dan ook op geen enkele manier meebewegen met de voorstellen van de werkgever rondom veranderen van ontzie maatregelen.

Omdat 6 juli al behoorlijk richting vakantieperiode gaat, verwacht ik dat wanneer er ledenvergaderingen komen, deze over de vakantie heen zullen worden getild. Uiteraard zal ik verslag doen via een nieuwsbrief.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief of naar aanleiding van wat ook, bel of mail mij gerust.

Jacqueline Twerda
Bestuurder

M 06 23 00 6214
E  j.twerda@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid