Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Voortgang cao Sappi

Na het bereiken van het onderhandelings-akkoord medio december hebben we met de directie de afspraken nader uitgewerkt in de nieuwe cao Sappi Maastricht. Afgelopen week hebben we de spreekwoordelijke puntjes op de i gezet. Enkele krenten uit de pap wil ik jullie niet onthouden.

1. Spaarmogelijkheden SV dagen en verschuiven naar volgend kalenderjaar
In de oude cao Sappi zaten wat ons betreft 2 onrechtvaardigheden:
- medewerkers van 58 jaar en ouder die onder de overgangsregeling vielen konden geen 3 SV dagen per kalenderjaar (max. 3 jaar) sparen).
- medewerkers die a.g.v. ziekte niet de mogelijkheid hadden DI dagen/sv dagen (max.3 dagen) in te plannen, waren die dagen dan kwijt. Men mocht die niet genoten sv/di dagen dan niet doorschuiven naar het volgende kalenderjaar. 
Beide voorstellen van CNV Vakmensen heeft Sappi nu positief beoordeeld en opgenomen in art 50 lid 5.

2. Vaderschapsverlof
Het vaderschapsverlof is a.g.v. wijziging van wet opgehoogd van 2    naar max.5 dagen. In art 19 lid1e van de cao Sappi geldt vanaf 1 juli 2019 ook de duur van maximaal 5 werkdagen. Parttimers naar rato. De dagen dienen binnen 4 weken ná bevalling opgenomen te worden.

3. Vervroegde jubileumuitkering 25 en 40 jaar
Sappi zal medewerkers die op basis van het DI project en met gezamenlijke instemming van de werkgever en medewerker vervroegd uittreden de te verwachte jubileumuitkering (pro-rato) uitbetalen. Als voorwaarde wordt gesteld dat deze medewerker voorafgaand aan zijn AOW datum lang genoeg in dienst zou zijn om deze uitkering normaliter te ontvangen. Deze experimentele regeling is nu tot 1-1-2021 opgenomen in art 60.

4. Pensioeninformatie werknemers
Volgens cao afspraak zal Sappi jaarlijks de werknemers in de gelegenheid stellen deel te nemen aan de pensioenvoorlichtings-bijeenkomsten. In 2019 hebben ruim 120 Sappianen deze bijeenkomsten bijgewoond. Kortom deze afspraak voorziet duidelijk in een behoefte. Weet dat Sappi zorg draagt dat de werknemers van 62 jaar en ouder een persoonlijke voorlichting en advies kunnen krijgen aangaande de mogelijkheden om hun pensioenuitkering naar voren te halen en daarmee een persoonlijke keuze te maken.

5. Langdurig zieken
Sappi kent helaas relatief veel oudere werknemers die langdurig ziek zijn. Sappi zal met deze werknemers contact opnemen teneinde de mogelijkheden te bespreken op basis van vrijwilligheid vervroegd uit te treden. Uiteraard binnen wet/regelgeving en met respect voor de betrokkene. Aan het vervroegd uittreden kleven wat juridisch getinte aandachtspunten. Ik adviseer de betrokken leden dan even contact met mij op te nemen.

Jullie zien, we maken werk van jullie werk! Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen? Kijk dan op onze site www.cnvvakmensen.nl.. Actie: eerste 6 maanden à 50%.

Heb je nog vragen of wil je reageren op deze nieuwsbrief? Neem dan even contact met ons op.

Ralph Hamelers
kaderlid CNV Vakmensen
M: 06 27444471
E: Ralph.Hamelers@sappi.com

Jean-Marie Severijns
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 51 60 2160
E: j.severijns@cnvvakmensen.nl

Samen denken + samen doen = samensterker!

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid