Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Voorbereidingen start cao-onderhandelingen 2018-19

Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor de komende cao-onderhandelingen Sappi Maastricht. We laten jullie even meekijken wat er zoal aan de vooravond van de cao-onderhandelingen gebeurt.

Goedkeuring tekst cao Sappi 2017-2018

Afgelopen maanden hebben we nog diverse tekstwijzigingen met succes voorgelegd bij Sappi. Wat CNV Vakmensen betreft is de cao-tekst Sappi 2017-2018 daarmee goedgekeurd. Of de andere vakbonden ook akkoord zijn met de aangepaste cao-tekst is ons onbekend.

Kennismaking met Ferdinand Koster

Op 3 september hebben wij in een prettige en constructieve sfeer kennis gemaakt met jullie nieuwe directeur Ferdinand Koster. Eerste indruk is prima: een people manager met veel ervaring. Ondanks de korte werkzame periode bij Sappi heeft Ferdinand Koster de belangrijkste aandachtspunten op zijn netvlies staan. Ergo, hij heeft zelfs contouren aangegeven op welke wijze Sappi deze aandachtspunten gaat oppakken. Over 3 maanden wenst hij, na overleg met o.a. ondernemingsraad en vakbonden, een soort plan van aanpak voor de komende jaren vastgesteld te hebben.

Technisch cao-overleg Sappi 3 oktober

Met het oog op de start van de cao-onderhandelingen op 25 oktober a.s. hebben wij voorgesteld een extra vooroverleg te houden.

Doel van dit overleg is 2-ledig:

 1. het bepalen van de onderwerpen welke wij aan de cao-tafel wensen te bespreken;
 2. het regisseren van de verwachtingen van alle cao-partijen.

Response op enquête cao Sappi

Om de inzet van CNV Vakmensen aan de cao-tafel te kunnen bepalen hebben wij begin september een vragenlijst aan jullie voorgelegd. Tenslotte bepalen de leden hoofdzakelijk de inzet. Helaas heeft slechts 25% van de leden de moeite genomen mee te denken over hun eigen arbeidsvoorwaarden. Bijna 75% van de leden heeft om welke reden dan ook de enquête niet ingevuld. Een minderheid bepaalt daardoor voor de meerderheid van de leden de inzet van CNV Vakmensen. Dat is dus niet echt wenselijk.

Ledenraadpleging 22 oktober

Op 22 oktober a.s. gaan wij 2 ledenraadplegingen organiseren (14.00 uur en 15.00 uur). De uitnodiging volgt te zijner tijd. Wij wensen dan de volgende punten met jullie te bespreken:

 1. Terugkoppeling van overleg 3 oktober
 2. Terugkoppeling van response op onze enquête
 3. Vaststelling van de cao-voorstellen van CNV Vakmensen.

Niet-leden of anders-georganiseerden zijn ook welkom. Zij hebben echter geen stemrecht bij besluitvorming.

Heb je nog vragen of wil je reageren op deze nieuwsbrief? Neem dan even contact met ons op.

Jullie zien, we maken werk van jullie werk! Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen? Kijk dan hier.

Mede namens Ralph Hamelers, cao delegatie lid

Jean-Marie Severijns
bestuurder CNV Vakmensen
E: j.severijns@cnvvakmensen.nl 
M: 06 51 60 21 60

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid