Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Start cao-onderhandelingen Sappi Netherlands

Op 19 maart zijn we dan na een lange voorbereiding eindelijk gestart met de cao-onderhandelingen. In zo'n eerste overleg wordt nog niet echt onderhandeld. Alle cao-partijen lichten hun voorstellen dan toe. Een korte terugblik.

1. Voorbereidingen en cao-voorstellen CNV Vakmensen

Zoals bekend loopt jullie cao 1 april 2014 af. Om goed beslagen ten ijs te komen, hebben we medio januari de leden van CNV Vakmensen die werkzaam zijn bij Sappi Maastricht, eerst naar cao-aandachtspunten gevraagd. Vervolgens hebben we met onze kaderleden John Gunther, Paul Stalmeijer, Willy Scheres, Marco Klomp, Jan Lambrichs, Rob van Wanroij en Rob Schuffelers intensief overleg gehad over de inzet van CNV Vakmensen aan de cao-tafel bij Sappi. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in onze bijgevoegde cao-voorstellen.

2. Cao-voorstellen van Sappi Netherlands

Gelet op de financieel-economische situatie van Sappi en in het bijzonder Sappi Netherlands, heeft de directie ons laten weten dat het zo veel mogelijk continueren van de huidige voorzieningen en het voorkomen van kostenstijgingen het credo zal zijn. Vrij vertaald stelt jullie werkgever nu het volgende voor:

 • 1 jarige cao van 1 april 2014 tot 1 april 2015
 • Er is – hoegenaamd - geen ruimte voor structurele loonsverhoging
 • Na 5 jaren van radiostilte heeft de directie aangegeven nu de seniorendagen (maximaal 201 dagen; art.50) fasegewijs te willen afbouwen dan wel om te zetten in zgn. levensfasebewust personeelsbeleid. De directie zal in deze herverdeling/ombouw tevens de extra vakantiedagen gekoppeld aan aantal dienstjaren/leeftijd (art. 18 lid2) betrekken. Reden? De seniorenregeling en de extra verlofdagen (1 tot 5) gerelateerd aan aantal dienstjaren/leeftijd is in strijd met de wet leeftijdsdiscriminatie, aldus de directie. De directie legt nu 2 scenario’s aan ons voor:

Scenario 1: beide artikelen worden aan de rechter voorgelegd teneinde een uitspraak te krijgen of beide artikelen nog geoorloofd zijn.

Scenario 2: cao-partijen maken afspraken om de seniorendagen en de extra verlofdagen gekoppeld aan diensttijd/leeftijd om te zetten in zgn. levensfasebewust personeelsbeleid. De directie stelt dat dit nieuwe beleid gefinancierd moet worden binnen de huidige cao-ruimte. M.a.w. directie stelt voor de gebudgetteerde gelden van de seniorendagen (eventueel aangevuld met andere arbeidsvoorwaarden) te herverdelen in levensfasebewust personeelsbeleid.

3. Hoe nu verder?

We hebben afgesproken dat op 24 maart a.s. de vakbonden met een gezamenlijke reactie komen op scenario 2. Mocht scenario 2 niets of onvoldoende opleveren, dan is het aan Sappi om beide onderwerpen ter toetsing voor te leggen bij de Commissie Gelijke Behandeling dan wel voor te leggen bij de rechter. Kortom, de komende week/weken zal wellicht meer duidelijkheid ontstaan over de toekomst van de door velen gekoesterde seniorendagen.

4. CNV Weetjes

 • Weet je dat je als lid GRATIS een gezinsrechtsbijstandsverzekering hebt voor alle thuiswonende gezinsleden? Deze CNV Gezinsrechtshulp kun je dus ook gebruiken bij burengeschillen, consumentenzaken, studiefinanciering, ziektekostenverzekering of bij fiscale problemen of huursubsidie. Voor meer informatie: zie http://www.cnvvakmensen.nl/ledenvoordeel/rechtshulp/rechtshulp-voor-het-hele-gezin
 • Weet je dat nieuwe leden de eerste 6 maanden slechts 50 % van de contributie betalen? zie http://www.cnvvakmensen.nl/lidmaatschap
 • Je bijna 40% van de betaalde vakbondscontributie via Sappi en de fiscus terug kunt krijgen? Voor een fulltime werknemer is dat al snel € 70,- netto op jaarbasis

Jullie zien, we maken werk van jullie werk! Geef de nieuwsbrief eens aan een ongeorganiseerde collega. Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen? Kijk dan op onze site www.cnvvakmensen.nl.
Wil je snel geïnformeerd worden over de cao-onderhandelingen ? Geef dan even je emailadres aan ons door.

Namens de delegatie van CNV Vakmensen,
Wiel Scheres, kaderlid
Jean-Marie Severijns,
bestuurder CNV Vakmensen
E-mail: j.severijns@cnvvakmensen.nl
Mobiel : 06-51602160


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid