Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Sappi weigert navleving Cao!

Op 25 november 2014 en op 7 januari 2015 hebben we op verzoek van 77 werknemers van Sappi Maastricht de directie verzocht de cao Sappi correct uit te voeren, met betrekking tot de tijdelijke vervroegde ombouw van de vier- naar de vijfploegendienst in april 2014. Sappi weigert dat.

In plaats daarvan willen zij dat de te weinig gewerkte diensten in 2014 voor 50% worden ingehaald.

In overleg met onze kaderleden hebben wij dit voorstel afgewezen. Wij willen gewoon dat Sappi de cao correct uitvoert. Sappi heeft op 4 februari 2015 ons verzoek tot naleving van cao vreemd genoeg opnieuw naast zich neergelegd en blijft bij haar 50% voorstel. Sappi stelt zich daardoor boven de cao. Voor ons is deze handelswijze niet alleen onbegrijpelijk, maar ook onacceptabel. Wij claimen dat Sappi de eigen cao-afspraken gewoon correct uitvoert. Niet meer, maar ook niet minder.

Wat is het probleem?
Door de tijdelijke ombouw van de vijf- naar de vierploegendienst en later de vervroegde tijdelijke ombouw van de vier- naar de vijfploegendienst in april 2014, in combinatie met de keuze van de ingangsdata, hebben diverse werknemers minder dan 219 diensten gewerkt in 2014. Sappi stelt dat de betreffende werknemers de te weinig gewerkte dagen op basis van redelijkheid en “vrijwilligheid” voor 50% moeten inhalen. Mocht achteraf blijken dat een werknemer deze dagen niet heeft ingehaald, dan zullen deze dagen voor 50% verrekend worden met de verlofdagen.

Standpunt CNV Vakmensen
Op 25 november 2014 hebben we de directie van Sappi al meegedeeld, dat bovengenoemde handelswijze in strijd is met diverse bepalingen van de cao Sappi:

 • Art. 14.8: bij tijdelijke overplaatsing naar een andere dienst of ploeg vindt geen verrekening plaats op basis van de jaarlijkse arbeidsduur/diensten volgens rooster d.d. 1-1-2014.
 • Art. 35,lid 4: bij tijdelijke overplaatsing hoeven de minder gewerkte uren NIET ingehaald te worden.
 • Art. 41: indien een werknemer buiten zijn schuld minder uren werkt ten opzichte van goedgekeurd rooster 1-1-2014, dan mogen de minderuren NIET verrekend worden met salaris resp. hoeven de winteruren niet ingehaald te worden.
 • Cao-afspraken kan de directie van Sappi niet eenzijdig verslechteren, ook niet indien dat afgesproken zou zijn met  de ondernemingsraad.
 • Sappi bruuskeert met deze reactie onnodig de onderlinge verhoudingen.
 • De 200% vergoedingsafspraak voor de extra opkomsten in april zijn achteraf door Sappi anders ingevuld. Werknemers die niet aan de 219 diensten kwamen bleken achteraf niet voor deze extra opkomst conform de gemaakte afspraak gecompenseerd te worden (100% in plaats van de afgesproken 200%). Vervolgens gaat Sappi diezelfde  werknemers ook nog eens meedelen, dat indien de te weinig gewerkte diensten niet worden ingehaald, dit verrekend zou worden met de verlofdagen. Kortom, Sappi heeft deze groep werknemers tweemaal (om het nog maar zachtjes te verwoorden) misleid.
 • Compensatie vakantiedagen: de “meegaande” medewerkers die op “vrijwillige basis” hun goedgekeurde vakantie hebben gewijzigd krijgen geen compensatiedagen, terwijl de medewerkers die hun goedgekeurde vakantie niet hebben gewijzigd, krijgen wel compensatiedagen. Dat de meegaande medewerkers hierdoor tot op het bot geraakt zijn spreekt wat ons betreft voor zich.    
 • Sappi stelt zich met deze handelswijze boven de cao door zich te baseren op vermeende, eenzijdige afspraken die notabene ook nog voor een deel in strijd zijn met de eigen cao. Dat is een trieste, erg trieste maar ook onbegrijpelijke constatering.

Hoe nu verder?
Vandaag bespreken we de handelswijze van Sappi en onze reactie daarop met onze kaderleden en later met de twee andere vakbonden. We overwegen binnenkort ledenraadplegingen te organiseren om het een en ander nader toe te lichten. Tot nader order adviseren wij jullie met klem:

 • Ga niet akkoord met het (verplicht) inhalen van 50% van de te weinig gewerkte diensten.
 • Ga niet akkoord met het afschrijven van verlofdagen in verband met te weinig gewerkte diensten in 2014.

Jullie hebben er recht op, dat Sappi de cao correct uitvoert. Sappi moet maar eens ophouden te schipperen met jullie afgesproken arbeidsvoorwaarden. Mocht Sappi bij haar standpunt blijven, dan zijn passende juridische maatregelen onvermijdbaar. 

Jullie zien, we maken werk van jullie werk! Geef de nieuwsbrief eens aan een ongeorganiseerde collega. Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen? Kijk dan op onze site www.cnvvakmensen.nl.


Jean-Marie Severijns
bestuurder CNV Vakmensen

E-Mail: j.severijns@cnvvakmensen.nl
Mobiel: 06-51602160

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid