Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Sappi schort onderhandelingen cao op

Dinsdag, 18 februari 2020, zijn de onderhandelingsdelegaties van Sappi, CNV Vakmensen en FNV voor de derde maal bijeengekomen om te pogen te komen tot een nieuwe cao voor Sappi Maastricht.

Tijdens deze bespreking hebben de vakbonden de onderhandelingsdelegatie van Sappi nogmaals proberen duidelijk te maken dat de verslechteringsvoorstellen en met name de ‘knip’ tussen bestaand en nieuw personeel, onacceptabel zijn voor de werknemers van Sappi.

De werkgever stelt voor de pensioenregeling voor nieuw personeel te versoberen en ook het aantal opkomstdagen te vergroten c.q. de adv-dagen te laten vervallen. Daartegenover wil Sappi dan een vergoeding in een percentage op het loon geven. Echter ook weer alleen voor het personeel dat nu in dienst is. Nieuw aan te nemen personeel zou in de visie van de directie van Sappi die vergoeding niet moeten krijgen. Zo wordt een verschil gecreëerd tussen bestaand en nieuw personeel, een ‘knip ’dus. De vakorganisaties hebben andermaal laten weten dat hun achterban zich in de ledenraadplegingen massaal en unaniem hebben uitgesproken tegen de uitruil van vrije tijd (adv-dagen of extra opkomstdagen) voor geld én het creëren van het verschil tussen werknemers onderling.

De directie van Sappi heeft nu aangekondigd zich te willen beraden op de bestaande situatie en de tijd te willen nemen voor het formuleren van nieuwe voorstellen. Volgens de directie gaan zij nu terug naar de tekentafel. De geplande volgende onderhandelingsronde, op 5 maart aanstaande is daarom door de directie geschrapt. We horen van de directie wanneer we weer aan tafel kunnen voor het vervolg van de besprekingen.

Namens vakbondsbestuurder Wilfred Jonkhout (FNV) en kaderleden Mick Coolen, Emile Rijvers, Jean Weijzen en Ralph Hamelers.

Jean-Marie Severijns
CNV Vakmensen
M. 06 5160 2160
E. j.severijns@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid