Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Reparatie 3e jaar WW/WGA bij Sappi Maastricht

De uitkeringsduur bij werkloosheid kan weer terug op het oude niveau. Dankzij aanhoudende inzet van CNV Vakmensen (en andere vakbonden) kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering -als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt-.

Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar. Volgens goed gebruik bepalen de leden uiteindelijk of het wenselijk geacht wordt het 3e jaar WW/WGA (wet gedeeltelijke arbeidsgeschikt) te repareren. Graag nodigen wij jullie daarom uit voor het bijwonen van een van onderstaande gezamenlijke ledenraadplegingen:

Wanneer:               7 en 9 november
Waar:                     kantine vergaderzaal A
sessie 1                 12.00 tot 13.00 uur
sessie 2                 14.15 tot 15.15 uur

Ook niet-leden zijn van harte welkom om mee te praten. Bij besluitvorming hebben alleen CNV-leden stemrecht. Het bijwonen van deze ledenraadpleging is met jullie werkgever afgestemd en goed bevonden.

Reparatie 3e jaar WW/WGA
De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur. Kabinet en vakbonden zijn overeengekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.

Rechtvaardig
Volgens de vakbonden is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan opgebouwde rechten. Maar, zoals hierboven aangegeven, die reparatie kan alleen als de werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is er geen WW-premie ingehouden. De afspraken over reparatie -gemaakt door vakbonden en werkgevers- worden vastgelegd in een aparte cao, die 5 jaar geldt. Die cao is/wordt vastgesteld door de leden. Zodra dit is gebeurd wordt deze bij de stichting aangemeld voor deelname aan de PAWW via een zogenoemde verzamel-cao. De belangrijkste feiten over de SPAWW tref je hierbij aan. We hebben geprobeerd een antwoord te geven op de meest voor de hand liggende vragen.

De vakbonden roepen je op om jouw stem uit te brengen, en wel tussen 7 en 16 november. Alle leden van CNV Vakmensen (zowel leden die vallen onder de cao Sappi als boven cao-werknemers) kunnen stemmen door hier te klikken.

Tijdens de ledenraadplegingen zullen we ook de cao-onderhandelingen nader toelichten. Graag zien wij jullie allen op 7 of 9 november in de vergaderzaal A. Gezien het belang van het onderwerp gaan we uit van een grote opkomst.

Jean-Marie Severijns
Bestuurder
Bereikbaar via 06-51602160 of j.severijns@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid