Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Overleg met Sappi Maastricht over afwijzen einbod

Op 20 december hebben wij de directie van Sappi een toelichting gegeven waarom de leden massaal het eindbod hebben afgewezen. Tevens hebben wij de wijziging van de ploegen en de ombouw PM6 besproken. In een notendop onze toelichting.

Eindbod Sappi

1. Duidelijk is dat de leden een groot wantrouwen in directie hebben: geen transparantie, onvoldoende openheid van zaken en dictaten. Het negeren van de petitie inzake informatiebijeenkomst over de generatiepactregeling is de bekende druppel... Respectloos naar personeel. Sappi zal veel moeten investeren in personeel om de onderlinge verhoudingen en het vertrouwen te kunnen normaliseren.

2. Loonbod Sappi (1,25% per 1 april 2017 en 1,25% per 1-1-2018):
Niet marktconform/geen substantiële loonsverhoging.

 • Loonbod 2017 Sappi = 1,67% op 12 maandbasis;
 • Loonafspraken in papiersector 2017 = 1,85%;
 • Loonbod 2018 Sappi = 1,56% (tot 1-10-2018), kan dus iets hoger uitvallen vanwege het laatste kwartaal 2018;
 • Loonverwachting 2018: 2,5% op jaarbasis;
 • Bij geëffectueerde loonafspraken elders zijn kostenverhogende cao- afspraken gemaakt; bij Sappi niet. Het verschil tussen eindbod en loonafspraken elders is feitelijk dus nog groter;
 • Inflatie 2017 1,4%; inflatieverwachting 2018 1,6%;
 • Sappy Europa: 229 miljoen winst 2017. One Sappi? Waarom mag Maastricht dan niet een graantje meepikken?

Conclusie

Indien Sappi het eindbod niet aanpast, dan gaan de vakbonden het eindbod en de gebruuskeerde onderlinge verhoudingen bespreken te Brussel. Bij onvoldoende resultaat zijn acties niet uitgesloten.

Ombouw PM 6

3. Reeds 2 maanden geleden hebben wij Sappi verzocht zich te gedragen als goed werkgever: Communiceer tijdig (= vóór de kerstdagen) de arbeidsvoorwaarden die gelden tijdens de ombouw PM6, zowel voor cao- als boven cao-personeel. Het cao-personeel weet nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Slechte zaak.

Voor het boven cao-personeel (HRL) werkzaam in Finland (5 dagen van huis en 3 dagen loon…) wenst Sappi pas achteraf maatwerk afspraken te maken. Tja, zo creëer je wantrouwen in plaats van vertrouwen. Onze leden verwachten van een goed werkgever vóóraf duidelijke afspraken. Is dat nu te veel gevraagd?

Wijzigen van ploegen

4. Qua fasering is deze actie per 1-1-2018 uiterst ongelukkig. Personeel kan de vele veranderingen nauwelijks aan. Sappi doet een (te) groot beroep op de flexibiliteit van personeel: herverdeling van seniorendagen, ombouw PM 6, eindbod loon niet marktconform, marginaal kerstpakket, wijzigen van ploegen et cetera et cetera.

Oorspronkelijk heeft Sappi zelfs het werkgeversrisico inzake de min- en plusdagen (maximaal 3) als gevolg van het wijzigen van ploegen neergelegd bij de werknemers. Dat is in strijd met de cao. Dat wekt geen vertrouwen. Ná overleg met vakbonden zal Sappi de cao (art. 41: inkomens- en urengarantie) nu wel correct toepassen.

Kaderlid CNV Vakmensen?

De belangen van jullie behartigen kan alleen indien leden ook actief meedenken. Niet alleen achteraf, maar vooral vooraf. Dat gebeurt helaas te weinig. Heb je interesse om samen met 2 andere kaderleden mee te denken over jullie arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden? Neem dan even contact met mij op.

Heb je nog vragen of wil je reageren? Neem dan even contact met mij op. Jullie zien, we maken werk van jullie werk! Bekijk ook eens de voordelen van het lidmaatschap.

Verder wens ik jullie fijne feestdagen en een gezond 2018.

Jean-Marie Severijns
Bestuurder
Bereikbaar via 06-51602160 of j.severijns@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid