Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Overleg met directie Sappi Maastricht

In september 2013 hebben de vakbonden periodiek overleg gehad met de directie van Sappi Maastricht. We hebben de volgende punten besproken: situatie Sappi Netherlands, pensioenfonds Sappi, sociaal plan en planning van cao traject 2014. Een korte toelichting.

1. Goede uitslag OR–verkiezingen Sappi Maastricht

Onze kaderleden hebben zeer goed gescoord: liefst 6 van de 11 zetels hebben ze binnengehaald. Proficiat John Gunther, Paul Stalmeijer, Willy Scheres, Marco Klomp, Jan Lambrichs, en Rob van Wanroij. Wij wensen jullie veel succes en wijsheid Maastricht de komende jaren door een woelig vaarwater te loodsen.

2. Situatie Sappi Netherlands

Tja, de werkelijkheid is soms niet alleen hard maar soms ook onbegrijpelijk. Sappi Nijmegen maakt dikke winst terwijl Sappi Maastricht fors in de verliezen zit. Vanwege de structurele overcapaciteit heeft Brussel echter bekend gemaakt Nijmegen te willen sluiten. In Nijmegen zijn diverse potentiële investeerders op bezoek geweest. Of dat reële perspectieven biedt, is nog onbekend. Of Nijmegen een tweede kans krijgt of definitief gesloten gaat worden, zal op 31 januari a.s. blijken.

3. Sociaal plan Sappi Netherlands

Tijdens de laatste cao-onderhandelingen hebben we afgesproken dat we het huidig sociaal plan (met einddatum 1 april 2014) op sommige punten wensten aan te passen. De directie geeft aan dan men vanwege geldgebrek enkel en alleen het sociaal plan tekstueel kan wijzigen. Sappi houdt nu kunstmatig de druk op de ketel door te stellen dat zij er van overtuigd zijn dat vóór 1 april 2014 de toekomst van Sappi Nijmegen duidelijk is:

 • óf het personeel wordt ondergebracht bij een nieuwe investeerder
 • óf Nijmegen gaat dicht. De eventuele boventalligheid is in de visie van de directie sowieso vóór 1 april 2014 bekend. Het boventallig personeel kan dan gebruik maken van het huidig sociaal plan.

De directie zegt wel toe dat er een sociaal plan komt ná 1 april 2014. Of het nieuwe sociaal plan hetzelfde niveau heeft als het huidig sociaal plan, laat de directie wijselijk in het midden. Wij achten deze handelswijze uiterst onfatsoenlijk, met name voor de werknemers te Nijmegen. Het personeel te Nijmegen wordt als sinds de aankondiging van de voorgenomen sluiting d.d.30 september 2013 in het ongewisse gelaten. Van een goed en sociaal werkgever mag toch wat anders verwacht worden. Wat ons betreft kan er een winsituatie ontstaan: met een snelle verlenging van het sociaal plan komt er meer rust in de tent, zowel in Nijmegen als in Maastricht. Daarnaast kan de werkgever dan, zo blijkt uit recente ervaringen, reorganisaties ook snel effectueren.

4. Cao-overleg Sappi Netherlands.

De inkt onder de nieuwe cao is nauwelijks opgedroogd, of we kunnen alweer opnieuw aan tafel zitten. Tenslotte loopt de huidige cao op 1 april 2014 af. Op 17 februari a.s. start het cao-overleg. Alvorens het zover is, moeten alle partijen nog eerst wat huiswerk voorbereiden in de vorm van nieuwe cao-voorstellen 2014-2015. Op 3 februari a.s. hebben we eerst overleg met onze kaderleden en aansluitend met de cao-delegaties van de 2 andere vakbonden. Tenslotte willen we onze inzet op hoofdlijnen op elkaar afstemmen.

Seniorendagen

Dit jaar staat een gevoelig onderwerp op de cao-agenda. Na 5 jaren van radiostilte heeft de directie aangegeven nu de seniorendagen (maximaal 201 dagen; art.50) fasegewijs te willen afbouwen dan wel om te zetten in zgn. levensfasebewust personeelsbeleid. Reden? De seniorenregeling is in strijd met de wet leeftijdsdiscriminatie, aldus de directie. De directie stelt dat dit nieuwe beleid gefinancierd moet worden binnen de huidige cao-ruimte. M.a.w. directie stelt voor de gebudgetteerde gelden van de seniorendagen te herverdelen. Tijdens het overleg heeft de directie diverse piketpalen geslagen waarbinnen, wat hun betreft, de ombouw van de seniorendagen zou moeten geschieden.

Denk mee

Medewerking gevraagd: als jullie concrete voorstellen of aandachtspunten voor de komende cao-onderhandelingen hebben, mail dat dan s.v.p. naar mij (j.severijns@cnvvakmensen.nl). In de week van 10 februari a.s. zullen de kaderleden van CNV Vakmensen samen met mij de cao-voorstellen vaststellen.

5. Pensioenfonds Sappi

Jullie pensioenfonds heeft momenteel een dramatische dekkingsgraad van 98%. Anders gezegd: het pensioenfonds betaalt 2 % meer uit dan er aan inkomsten binnenkomt. Volgens de spelregels van De Nederlandse Bank behoort de dekkingsgraad echter 104,1% te zijn. Mocht de huidige dekkingsgraad hetzelfde blijven, dan is de kans erg groot dat jullie pensioen in april 2014 gekort moet worden met ca. 5 %. De besluitvorming over deze pijnlijke, maar vrijwel onvermijdelijke, ingreep dient voor 1 maart 2014 plaats te vinden. Sappi zal jullie daar uiteraard verder over informeren

6. CNV Vakmensen

 • Weet je dat je als lid GRATIS een gezinsrechtsbijstandsverzekering hebt (voor alle thuiswonende gezinsleden)? Deze CNV Gezinsrechtshulp kun je dus ook gebruiken bij burengeschillen, consumentenzaken, studiefinanciering, ziektekostenverzekering of bij fiscale problemen of huursubsidie.
 • Weet je dat nieuwe leden de eerste 6 maanden slechts 50 % van de contributie betalen ?
 • Je kunt bijna 40 % van de betaalde vakbondscontributie via Sappi en de fiscus terug kunt krijgen. Voor een fulltime werknemer is dat al snel € 70,- netto op jaarbasis.

Jullie zien, we maken werk van jullie werk! Geef de nieuwsbrief eens aan een ongeorganiseerde collega. Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen? Kijk dan op onze site www.cnvvakmensen.nl.

Namens CNV Vakmensen,

Wiel Scheres, John Gunther en Jan Limbrichs, kaderleden
Jean-Marie Severijns, bestuurder CNV Vakmensen
E-mail: j.severijns@cnvvakmensen.nl
Mobiel : 06-51602160

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid