Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Overleg met directie Sappi

Op 12 september hebben de vakbonden periodiek overleg gehad met de directie van Sappi Maastricht.

We hebben de volgende hoofdpijndossiers besproken:

1. Een korte vooruitblik op het cao traject 2014 leert dat we het geparkeerde onderwerp seniorendagen (artikel 50 voor de insiders) op de agenda staat.

2. Hoe de vlag bij Sappi Netherlands er bij hangt. Gaan de donkere wolken via Lanaken naar Maastricht en Nijmegen ?

3. Tenslotte hebben we kort stilgestaan omtrent jullie pensioenfonds.

Een korte toelichting.

1.   Seniorendagen (artikel 50)

Als een onderwerp leeft bij Sappi dan is dat wel artikel 50, de seniorendagen.

Ruim 4 jaren geleden hebben we zelfs daarvoor gestaakt .Kort door de bocht kwam het er destijds op neer dat de directie voorstelde de seniorendagen (maximaal 201 dagen) af en om te bouwen in levensfasebewuste personeelsbeleid-afspraken. Reden? Volgens de werkgever is dit artikel in strijd met de Wet Gelijke behandeling.

We hebben destijds een adempauze van 5 jaren (juli 2009 tot juli 2014) ingelast teneinde te bekijken of we vervangende afspraken kunnen/willen maken in het kader van zgn. levensfasebewust personeelsbeleid. De gelden van de seniorendagen zouden dan (deels) aangewend kunnen worden om de afspraken omtrent levensfasebewust personeelsbeleid te kunnen financieren. Ter vergadering verraste de directie ons met het voornemen om zonder verder overleg met de vakbonden de seniorendagen voor te leggen bij de Commissie gelijke behandeling. CNV Vakmensen vindt deze gang onbegrijpelijk. Normaal bespreek je na zo’n ruime adempauze dit onderwerp eerst met de cao-partijen. Tevens moeten we constateren dat er in de tussenliggende periode geen nieuwe of aanvullende levensfasebewust personeelsbeleid afspraken zijn gemaakt aan de cao–tafel. Kort en goed, we hebben nu afgesproken dat we eerst een voorstel van de directie tegemoet willen zien. Daarna zullen de vakbonden gezamenlijk reageren. Inmiddels hebben we met de kaderleden dit onderwerp al op hoofdlijnen besproken en neergelegd bij onze juridische dienst. Wordt wellicht in najaar vervolgd.

2.   Donkere wolken bij Sappi Netherlands?

Naar aanleiding van de aanhoudende verliezen, omzetdaling en structurele overcapaciteit in de papier-sector heeft Africal een steen in de vijver gegooid door te roepen dat de productiecapaciteit substantieel verminderd moet gaan worden. De logische vervolgvragen zoals hoe, waar, wanneer en in welke mate laat Africa echter onbeantwoord. Niet echt handig als je het ons vraagt, te meer omdat dit voer is voor het fameuze geruchten-circuit. Gevolg: onnodige onrust op de werkvloer. De directie heeft ons toegezegd dat als zij concrete voorstellen ontvangen, zij direct met de ondernemingsraad en vakbonden gaan overleggen.

Tijdens de jaarlijkse roadshow in oktober zal dit onderwerp beslist aan bod komen. Wordt dus vervolgd.

3.   Pensioenfonds Sappi

Tja, jullie pensioenfonds heeft momenteel een dramatische dekkingsgraad van 94,8 %. Anders gezegd: het pensioenfonds betaalt 5,2 % meer uit dan er aan inkomsten binnenkomt. Volgens de spelregels van De Nederlandse Bank (het Financieel Toetsings Kader) behoort de dekkingsgraad in december as 104,5 % te zijn. Mocht de huidige dekkingsgraad hetzelfde blijven, dan is de kans reëel dat jullie pensioen per 2014 gekort moet worden. Tijdens de pensioenconferentie op 28 oktober a.s., bespreken we deze zorgelijke ontwikkeling. Wordt dus vervolgd.

4.   Verkiezingen ondernemingsraad Sappi Maastricht.

Recent hebben jullie een brief van ons ontvangen dat je je als OR-kandidaat kunt opgeven. Nog niet gedaan? Vergeten? Doe het dan wel snel, want op 16 of 17 oktober  bespreken we met de kaderleden en OR kandidaten de lijstvolgorde van de OR kandidaten van CNV Vakmensen. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met onze OR-leden of met ondergetekende.

Medewerking gevraagd.

Wij proberen jullie zo snel mogelijk te informeren. De emailnieuwsbrief is dan bij uitstek daarvoor geschikt. Wil je meer en sneller informatie van ons? Wil je meehelpen te bezuinigen op de portokosten? Geef dan even je emailadres aan ons door: j.severijns@cnvvakmensen.nl.

Jullie zien, we maken werk van jullie werk! Geef de nieuwsbrief eens aan een ongeorganiseerde collega. Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen? Kijk dan op onze site www.cnvvakmensen.nl.

Namens CNV Vakmensen,

Wiel Scheres, kaderlid

Jean-Marie Severijns, bestuurder CNV Vakmensen

E-mail: j.severijns@cnvvakmensen.nl

Mobiel : 06-51602160
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid