Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Onderhandelingen cao Sappi Netherlands in volle gang

De cao van Sappi Netherlands loopt vandaag, op 1 april, af. Op 9 april bespreekt CNV Vakmensen met de kaderleden de cao-voorstellen van Sappi. De komende periode worden ze ook besproken met FNV en De Unie en met de ondernemingsraad. Ben je benieuwd wat de belangrijke thema’s zijn rondom de nieuwe cao voor Sappi Netherlands? We hebben ze voor je op een rij gezet.

Cao-voorstellen Sappi Netherlands in een notendop

Op 23 maart kwam Sappi met de volgende cao-voorstellen:

  • Geen structurele maar een flexibele loonsverhoging;
  • De volgende artikelen wenst Sappi te wijzigen: 3, 4, 7, 8, 12, 14, 16, 19, 23, 47, 52, 55, 57, 58 en 60
  • Invoering van de 4 ploegendienst per 1 oktober. Hierbij wenst Sappi de huidige afspraken voor de 5 ploegendienst min of meer ook van toepassing te laten zijn voor de 4 (of meer) ploegendienst.

Voor deze thema’s maken de vakbonden zich hard

Te weinig gewerkte diensten in 2014

Een van de thema’s die we al hebben besproken met Sappi is de problematiek rondom de te weinig gewerkte diensten in 2014. Resultaat: in april gaat Sappi dat corrigeren.

Verlofdagen kwijt in 2015

In december 2014 hebben werknemers van Sappi de vakantieaanvragen voor 2015 moeten indienen. Voor de meesten gaat dit om de 5 ploegendienst, maar Sappi heeft de vakantieplanning vanwege bedrijfsbelang (?) gebaseerd op de 4 ploegendienst. Meerdere werknemers hebben aangegeven dat zij daardoor benadeeld werden: op basis van de 4 ploegendienst zijn ze meer verlofdagen kwijt dan op basis van de 5 ploegendienst. Resultaat: Sappi gaat deze fout nu corrigeren door werknemers die benadeeld zijn conform cao te compenseren (in tijd of geld). Let op: voorwaarde is dat werknemers zich melden bij interim HR manager Rijnie Blom. Sappi bagatelliseert dit probleem: er hebben slechts 3 werknemers zich gemeld. Ons advies: controleer even jouw situatie en meld je aan indien je benadeeld bent (in cc aan j.severijns@cnvvakmensen.nl).De schade wordt niet automatisch gecorrigeerd!

Wet Gelijke Behandeling

We voeren al langer de discussie met Sappi over diverse cao-afspraken die wel/niet voldoen aan de Wet Gelijke Behandeling. Gevolg is dat werknemers teveel arbeidsvoorwaarden moeten inleveren. Sappi probeert via de rechter onderstaande artikelen uit het cao te schrappen.

• .art 18 lid 2: extra verlofdagen op basis van leeftijd of dienstjaren;

• .art.50 lid 2: geen afbouw van loon na bereiken van 55 jarige leeftijd;

• .art.50 lid 3: geen overwerk en consignatie bij 55 jaar of ouder;

• .art.50 lid 5: vanaf 57 jaar bouw je fasegewijs max. 201 seniorendagen op.

Sappi heeft in 2014 voorgesteld het schrappen van deze artikelen (deels) te compenseren in levensfasebewust personeelsafspraken, uitgaande van het budget van art. 18 lid 2 en art.50 lid 5 van 2015 en 2016. Onze mening: inmiddels hebben we het verzoekschrift van Sappi ter beoordeling al voorgelegd bij onze bondsadvocaten. Al in 2014 hebben de vakbonden het voorstel van Sappi rigoureus van de hand gewezen: de ombouw van deze artikelen in levensfasebewust personeelsbeleid is voor ons bespreekbaar MITS budgettair neutraal. De voorgestelde “wisselkoers” is echter veel te laag. Ons tegenvoorstel werd door Sappi in 2014 ook resoluut afgewezen. Om nu uit deze patstelling te komen heeft Sappi een formeel verzoekschrift ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens (Commissie Wet Gelijke Behandeling).

Sociaal plan

Bij de laatste cao-onderhandelingen hebben we het oude sociaal plan op diverse punten bijgesteld. Daarnaast hebben we het sociaal plan op diverse punten tekstueel moeten bijstellen. Het nieuwe sociaal plan zal spoedig op intranet geplaatst worden. Op 1 juli 2015 eindigt het sociaal plan.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid