Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Ledenraadpleging over eindbod cao Sappi

In november 2017 werd tijdens een aantal ledenraadplegingen het eindbod van Sappi met betrekking tot de cao nagenoeg unaniem afgewezen.

Afwijzing eindbod

Belangrijke redenen om het eindbod af te wijzen waren:

 • Het loonbod: dit werd te mager gevonden.
 • Generatieregeling: grote onvrede over het feit dat Sappi niet wenste mee te werken aan een informatiebijeenkomst over    dit onderwerp.
 • Wantrouwen: geen vertrouwen in de bedoelingen van werkgever, mede te wijten aan het gebrek aan communicatie.

Op 20 december 2017 hebben we de afwijzing van het eindbod aan Sappi toegelicht. Op 22 december 2017 liet Sappi weten nog een handreiking te willen doen. Hierover informeerden wij jullie reeds eerder (zie bijlage). 

“Nieuw” eindbod

Op 8 januari 2018 hebben vakbonden en Sappi verder gesproken over de handreiking die Sappi nog kon maken om alsnog tot een resultaat te komen. Dit gesprek heeft er toe geleid dat een en ander in een nieuw eindbod is verwoord. Dit nieuwe eindbod treffen jullie bijgaand aan.

In hoofdlijnen zit de verbetering in:

 • Het loonbod: 1.5% per 1-4-2017 en 1.2% per 1-1-2018.
 • Generatieregeling: Er komt een informatiebijeenkomst voor 1-5-2018.
 • Communicatie: Er zal externe deskundigheid worden ingehuurd om de communicatie te verbeteren en de betrokkenheid van werknemers te vergroten.

Ledenbijeenkomsten

Het nieuwe eindbod willen we met jullie bespreken en ter stemming voorleggen:
Wanneer  23 en 25 januari 2018 
Tijdstippen     12.30 tot 13.30 uur en 14.15 tot 15.15 uur
 Locatie   Kantine A

Ongeorganiseerde werknemers zijn ook van harte welkom. Zij hebben echter geen stemrecht bij de besluitvorming. Ter vergadering kan besloten worden dat de ledenraadplegingen omgezet worden in een zgn. ¾ (actie) ledenraadpleging: indien 75% of meer van de aanwezige leden het eindbod afwijzen, zullen wij Sappi een ultimatum stellen. Mocht Sappi het ultimatum afwijzen dan volgen er acties. De aanwezige vakbondsleden hebben stemrecht. Laat je stem dus niet verloren gaan en bezoek de vergadering!

Tot slot de WW-reparatie

We spraken af om de reparatie van het 3e jaar WW uit te stellen tot een later moment. Tevens spraken we af om opnieuw over de reparatie te stemmen.
Inmiddels zijn we tot nieuwe inzichten gekomen voor de reparatie van de WW voor met name de werknemers woonachtig in België. Hierover blijkt toch nog enige onduidelijkheid te bestaan. We gaan pas opnieuw over de WW-reparatie stemmen zodra helder is wat de WW-reparatie voor de werknemers woonachtig in België gaat betekenen.

Jean-Marie Severijns
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 60
E: j.severijns@cnvvakmensen.nl

Lees het kopje downloads staan het nieuwe eindbod én de nieuwsbrief van december

 

 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid