Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Leden akkoord met overgang Sappi Pensioenregeling

De leden gaan akkoord met de overgang van Sappi Pensioenregeling naar het bedrijfstakpensioenfonds Pensioen Grafische Bedrijven (PGB) per 1 januari 2015.

Op 25 november heeft Sappi Maastricht tijdens een drietal bijeenkomsten de voorgenomen overgang van Sappi Pensioenregeling naar BPF PGB per 1-1-2015 uitvoerig toegelicht. Direct aansluitend op deze 3 bijeenkomsten hebben wij het resultaat ter besluitvorming aan onze leden voorgelegd. De leden van de 3 vakbonden FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Vakmensen zijn vrijwel unaniem akkoord gegaan met de voorgenomen overgang naar PGB met de daarbij behorende afspraken zoals verwoord in de bijgevoegde presentatie. 

Wijzigingen

Meer informatie vind je in de bijlage hiernaast. De wijziging betekent voor een Sappi-werknemer in een notendop het volgende:

 • Meer zekerheid omtrent pensioen; minder kans (geen garantie) dat je pensioen in de toekomst wordt gekort
 • Pensioen voldoet aan de nieuwe fiscale regels; is meer toekomstbestendig
 • De premie voor de ANW hiaatverzekering wordt volledig door Sappi betaald. De werknemers die op vrijwillige basis een ANW verzekering hebben lopen bij de Goudse, vernemen binnenkort via Sappi wat ze moeten/kunnen doen om deze verzekering op te zeggen. Voor een oudere werknemer levert dit bijna €100,- per maand besparing op.
 • Ook bij PGB betaalt de Sappi-werknemer geen pensioenpremie
 • De garantieregeling (voorwaardelijk pensioen) van de Sappi Pensioenregeling blijft ongewijzigd gehandhaafd
 • De meeste werknemers bouwen per 1-1-2015 iets meer ouderdomspensioen op. Een 25-jarige werknemer met een jaarsalaris van €35.000,- bouwt bij PGB jaarlijks ca. €15.708,- op; bij Sappi €15.142,- (bij 67 jaar).
 • Een deel van de werknemers bouwt iets minder ouderdomspensioen op. De compensatieregeling vult de komende 15 jaren aan tot 96%.
 • Een forse verbetering van partnerpensioen: dezelfde werknemer bouwt bij PGB ca. €24.650,- op; bij Sappi €4.116,-
 • Voor die werknemers die bij PGB minder dan 96 % van hun huidig ouderdomspensioen opbouwen, is een compensatieregeling afgesproken tot 2029
 • De onvoorwaardelijke indexatie van pensioen (loonindexatie) wordt omgebouwd in een voorwaardelijke indexatie vanaf 2020. De eerste 5 jaren is er geen indexatie. Maar ja, wat is de waarde van onvoorwaardelijke indexatie als je 5,5 % gekort wordt op je pensioen ?
 • Het indexatieperspectief op de lange termijn wordt beter
 • De vakbonden houden rechtstreeks een vinger aan de pols: zij zitten in het bestuur van PGB
 • Doordat je nu per 1-1-2015 pensioen tot €100.000,- (nu €59.900,-) kunt opbouwen, wordt de zgn. excedentverzekering overbodig
 • Je bouwt nu pensioen op tot 67 jaar (voorheen 65 jaar)
 • Voor meer info:zie www.pensioenfondspgb.nl

Heb je de pensioenbijeenkomsten gemist? Dan heb je op 3 december a.s. een herkansing. Nadere informatie volgt via Sappi. Heb je nog vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan even contact met ons op.

Jean-Marie Severijns - Bestuurder CNV Vakmensen

j.severijns@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid