Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Leden akkoord met onderhandelingsresultaat Sappi

De leden gaan akkoord met het onderhandelingsresultaat van Sappi Maastricht. Op 25 november zijn er extra ledenraadplegingen over de pensioenregeling.

Na maandenlang studie en overleg en heel wat trekken en duwen, hebben we op 17 november mondelinge overeenstemming bereikt over de overgang van de pensioenregeling Sappi naar het bedrijfstakpensioenfonds PGB (Pensioenfonds voor Grafische Bedrijven; zie www.pensioenfondspgb.nl).  Daarnaast hebben de leden het onderhandelingsresultaat cao Sappi vrijwel unaniem goedgekeurd.

Pensioenregeling Sappi

Graag willen we jullie uitnodigen om de overgang van jullie pensioen naar PGB nader toe te lichten. Er zijn 3 sessies:

Datum:  25 november 2014
Locatie: Commanderij Sappi Maastricht

 • Aanvang sessie 1 12.15 uur
 • Aanvang sessie 2 14.15 uur
 • Aanvang sessie 3 20.15 uur

Korte toelichting

Diverse ontwikkelingen hebben er toe geleid dat jullie pensioenregeling hervormd moest worden. We noemen enkele factoren:
 • Slechte financiële positie van het pensioenfonds Sappi. Afgelopen jaar moest jullie pensioen zelfs met 5,5 % afgestempeld worden.
 • Mede door de verkoop van Sappi Nijmegen was er geen balans meer tussen actieve deelnemers en uitkeringsgerechtigden.
 • Door de nieuwe spelregels voor pensioenfondsen per 1 januari 2015 (het zgn. Financieel Toetsings Kader) gaan strengere eisen gesteld worden.
Kort en goed: hervorming van jullie pensioenregeling was noodzakelijk. Niets doen betekende vrijwel zeker dat in 2015 jullie pensioen opnieuw gekort zou moeten worden. Na veelvuldig overleg met pensioendeskundigen, pensioenconferentie met vakbonden en ondernemingsraad is uiteindelijk gekozen voor een meer veilige haven: we willen jullie pensioen per 1 januari 2015 onderbrengen in het bedrijfstakpensioenfonds PGB. 

Leden CNV Vakmensen akkoord met onderhandelingsresultaat 

Nadat alle vakbonden akkoord zijn gegaan, kan gestart worden met o.a. het uitbetalen van de loonsverhoging van 1,5% per 1 april 2014. Let op: 1,5% van minimaal de zgn. vloer, schaal 6 trede 6. Daarnaast moeten we de tekst van het nieuw sociaal plan nog uitwerken.

Problematiek tijdelijke ombouw van de 4- naar 5-ploegendienst

Door de vervroegde tijdelijke ombouw van 4- naar 5-ploegendienst eind april 2014 maken vele werknemers minder dan 219 diensten in 2014. Sappi heeft deze min-uren naar onze mening in strijd met de cao Sappi verrekend door de betrokken werknemers extra te laten werken. De cao Sappi is volgens ons helder: min-uren zijn bij tijdelijke ombouw van diensten voor rekening van Sappi. Min-uren hoeven dan niet ingehaald te worden resp. mogen niet verrekend worden met salaris of verlofdagen. Inmiddels hebben bijna 80 werknemers ons schriftelijk laten weten dat zij hierdoor benadeeld zijn. Op 17 november hebben we de directie deze problematiek voorgelegd en toegelicht. Een reactie van Sappi volgt spoedig.

Jean-Marie Severijns - bestuurder CNV Vakmensen - j.severijns@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid