Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Leden akkoord aangepast eindbod Sappi Maastricht

Tijdens 4 gemeenschappelijke ledenraadplegingen van CNV Vakmensen, De Unie en FNV op 23 en 25 januari heeft een duidelijke meerderheid van de leden het aangepast eindbod goedgekeurd.

Aangepast eindbod
Naar aanleiding van jullie kritische kanttekeningen tijdens de 4 ledenraadplegingen op 11 en 14 december heeft Sappi het eindbod op een 3-tal essentiële punten bijgesteld:

1. Voor de looptijd van 18 maanden (01-04-2017 tot 01-10-2018) krijgen jullie een totale loonsverhoging van 2,7% en wel:
- per 01-04-2017 = 1,5%
- per 01-01-2018 = 1,2%

2  Sappi gaat alsnog akkoord om een informatiebijeenkomst met de cao-partijen (in stuurgroep duurzaam inzetbaarheid) te bespreken.

3. Sappi erkent
- het wantrouwen op de werkvloer;
- dat de communicatie (te weinig transparantie) verbeterd moet worden;
- dat medewerkers daar waar mogelijk in een vroegtijdig stadium betrokken moeten worden bij
  activiteiten.

Afspraak: een externe deskundige zal dit alles onderzoeken en vertalen in een communicatieplan.

Wel/niet reparatie 3e jaar WW?
Gebleken is dat de reparatie 3e jaar WW voor Nederlanders die in België wonen ontoereikend is. Momenteel wordt landelijk gezocht naar een passende oplossing. Nadat een oplossing gevonden is voor deze problematiek zullen wij de reparatie 3e jaar WW opnieuw aan jullie voorleggen.

Matige opkomst tijdens de 4 ledenraadplegingen
Ondanks de forse kritiek op het eindbod van Sappi tijdens de ledenraadplegingen in december is het opmerkelijk, zorgwekkend en risicovol dat nog geen 15% van de leden gebruik heeft gemaakt om een ledenraadpleging te bezoeken en gebruik te maken van hun stemrecht. Hierdoor beslist een relatief kleine groep mensen over de arbeidsvoorwaarden van Sappi. Ik hoop dat de volgende keer jullie meer vóóraf meedenken en kritiek uiten tijdens ledenraadplegingen dan wel de enquête over de cao-voorstellen invullen.

Heb je suggesties of interesse om samen met mij en andere actieve leden mee te denken over jullie arbeidsvoorwaarden? Of heb je interesse om in 2018 aan de cao-tafel samen met mij direct mee te praten over jullie arbeidsvoorwaarden? Neem dan eens contact met mij op.

Onze presentatie en het aangepast eindbod van Sappi worden als bijlagen met deze nieuwsbrief meegestuurd.

E-mailadres
Om onze leden snel en meer te informeren maken wij in toenemende mate gebruik van e-mails, digitale nieuwsbrieven. Heb jij jouw (nieuwe) e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven? Mail dan even jouw gegevens naar mij door.

Heb je nog vragen of wil je reageren? Neem dan even contact met mij op. Jullie zien, we maken werk van jullie werk! Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen? Kijk dan op onze site www.cnvvakmensen.nl.

Mede namens de cao-delegatie van CNV Vakmensen, Patrick van de Kragt, kaderlid.

Jean-Marie Severijns
Bestuurder
Bereikbaar via 06-51602160 of j.severijns@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid