Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Hoofdpunten van 4e cao-overleg Sappi Netherlands

Dinsdag 24 oktober hebben cao-partijen alweer voor de vierde keer onderhandeld over jullie cao Sappi Netherlands. Hieronder kun je de belangrijkste punten lezen.

1. Petitie 80-90-100% regeling
Allereerst willen we jullie bedanken voor de massale ondersteuning: liefst 171 werknemers hebben de petitie omtrent een haalbaarheidsstudie 80-90-100% regeling ondertekend. Hiermee hebben jullie een duidelijk signaal afgegeven richting directie. We hebben de cao-delegatie van Sappi de petitie als volgt toegelicht:
 • Sappi en vakbonden hebben een gezamenlijk probleem: hoe kan het personeel gezond en wel werkend de AOW-gerechtigde leeftijd halen?
 • Momenteel roepen zelfs de werkgevers om 65 jaar als pensioenleeftijd. Te veel werknemers worden immers richting AOW-leeftijd ziek. Dat kost de werkgevers, ook Sappi, veel geld.
 • Met Sappi hebben we aan de cao-tafel verleden jaar onder andere afgesproken te investeren in 3 belangrijke pijlers van duurzaam inzetbaarheid:
  1. duurzaam leren en ontwikkelen
  2. gezond en veilig werken
  3. flexibiliteit: een werkomgeving die personeel in staat stelt gezond en wel werkend de AOW-gerechtigde leeftijd te bereiken
 • Tevens is toen afgesproken dat de cao-werkgroep de 80-90-100 regeling eens nader onder de loep zou nemen
 • Uitgangspunt: kostenneutraal voor Sappi
 • Uitgangspunt: jong voor oud

Na deze toelichting hebben wij Peter Loubele de 171 handtekeningen aangeboden met het verzoek om in eerste instantie een informatiebijeenkomst (van 2 uur…) over de generatiepact-regeling te organiseren. Geen probleem zou je denken. Helaas heeft Peter Loubele zijn standpunt in beton gegoten: een studie omtrent de 80-90-100% regeling heeft nu voor Sappi (lees Peter Loubele)  geen prioriteit. Onbegrijpelijk. Voor CNV Vakmensen staat de c van cao voor collectief en niet voor confrontatie en conflict. Kortom gezamenlijk met wederzijds respect het duurzaam inzetbaarheidsprobleem oppakken via werkgroep, stuurgroep en cao-partijen. Het afwijzen van een haalbaarheidsstudie tast de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van Sappi als cao-partij aan. Op deze wijze ontstaat er nimmer een draagvlak voor een cao.

2. Looptijd en cao-loonsverhoging
Sappi wenst een (overgangs)cao met een looptijd van 18 maanden, met een loonsverhoging per 1 april 2017 van 1% en per 1 januari 2018 van 1%.

Gelet op de positieve landelijke ontwikkelingen, perspectieven en loonafspraken in de papiersector is een loonsverhoging van 2% op jaarbasis wat ons betreft de maat. Sappi gaf aan dat zij aan het plafond van hun mandaat zitten. Kortom een eindbod is in zicht. Op 29 november hebben wij een vervolgoverleg.

3. Ombouw van PM 6
Het verleden heeft geleerd dat je vooraf duidelijke afspraken moet maken over eventueel (verplicht) overwerk, meerwerk verschuivingstoeslag en verlof tijdens ombouwperiode. Op 29 november hebben we met Sappi hierover overleg. Heb je aandachtspunten of vragen omtrent de ombouw PM6 ? Laat het ons weten.

Over enkele dagen ontvangen jullie nog een uitnodiging voor ledenraadplegingen op 7 en 9 november. Op de agenda staan de volgende punten: reparatie derde jaar WW en cao Sappi.

Heb je vragen of wil je reageren op bovenstaande neem dan contact op met ons op.

Patrick van de Kragt, kaderlid
Patrick.vandeKragt@sappi.com
Jean-Marie Severijns
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 60
E: j.severijns@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid