Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Hoofdpunten 3e cao-overleg Sappi Netherlands

Op maandag 2 oktober hebben cao-partijen alweer voor de derde keer onderhandeld over jullie cao Sappi Netherlands. Daarnaast hebben we stilgestaan bij de opsplitsing van Sappi en bij de ombouw van PM 6.

1. Opsplitsing Sappi
Omdat wij de nodige kritische signalen van jullie hadden ontvangen, hebben we Sappi op 29 september met succes verzocht de reactietermijn met 14 dagen te verruimen: 2 oktober werd 13 oktober. Kern van onze kritiek is tweeledig:

  • Vakbonden zijn - evenals het personeel – verrast; erg laat en summier geïnformeerd over de interne splitsing bij Sappi.
  • Het personeel heeft vooralsnog twijfels omtrent de opsplitsing van Sappi: doordat de waardevolle zaken gescheiden worden van het personeel, is onvoldoende duidelijk wat de positie van het personeel is bij het eventueel vermarkten van delen van Sappi. Vakbonden gaan nu de voorgenomen maatregel zelf juridisch toetsen. Mede op basis van deze juridische toetsing zullen vakbonden hun leden adviseren om wel/niet akkoord te gaan met het in dienst blijven bij Sappi Netherlands BV.

2. Ombouw van PM 6
Het verleden heeft geleerd dat je vooraf duidelijke afspraken moet maken over eventueel (verplicht) overwerk, meerwerk verschuivingstoeslag. Vóór de ombouw van PM 6 volgen dus duidelijke afspraken hierover.

3. Cao Sappi
Rust in de tent en duidelijke afspraken omtrent duurzame inzetbaarheid is wat ons betreft het komende jaar het belangrijkste. Om die reden prefereren vakbonden een zogenaamde overgangs-cao: geen verslechterings- of verbeteringsvoorstellen, alleen een goede marktconforme cao-loonsverhoging zoals die momenteel in de papiersector wordt afgesproken (2% op jaarbasis). In woorden wenst Sappi ons uitgangspunt te volgen, alleen het loonaanbod van Sappi is vooralsnog ver benedenmaats: een looptijd van 18 maanden met 1% per april 2017 en 0,75% per 1 januari 2018.

Daarnaast hebben we aansluitend op onze cao-afspraak inzake duurzame inzetbaarheid voorgesteld om samen met Sappi en de Werkgroep duurzame inzetbaarheid middels een studie te bekijken wat er mogelijk is om een generatiepact-regeling (bijvoorbeeld de 80-90-100%) bij Sappi kostenneutraal te realiseren. Bij Tata Steel (met 5 ploegendienst) is een vergelijkbare regeling (50% werken, 70% loon en 100% pensioenopbouw) kostenneutraal afgesproken. Zeer opmerkelijk: zelfs dit studie-voorstel heeft Sappi vooralsnog resoluut qua tijd geparkeerd.

Sappi wenst de studie niet voor 2019 te starten. Zou Sappi vrezen dat er verwachtingen bij het personeel gecreëerd worden? Onbegrijpelijk dat Sappi in het kader van duurzame inzetbaarheid deze regeling - die landelijk veelvuldig wordt afgesproken - nu nog niet wenst te onderzoeken. Ruim 4 jaar geleden hebben vakbonden deze regeling op verzoek van hun leden al voorgesteld. Waar is Sappi bang voor? De beweegredenen van Sappi zijn soms ondoorgrondelijk en komen het draagvlak voor de cao beslist niet ten goede. Om Sappi duidelijk te maken dat vele werknemers er voorstander van zijn om begin 2018 te starten met zo’n studie, hebben we een petitie bijgevoegd. Wij verzoeken jullie deze petitie zo massaal mogelijk te ondertekenen en af te geven bij een van de vakbonden.

Op 24 oktober hervatten we de cao-onderhandelingen. Heb je vragen of wil je reageren op bovenstaande, neem dan contact op met een van de vakbonden.

Voor de volledige tekst van de gezamenlijke nieuwsbrief verwijs ik je naar de bijlage.

Jean-Marie Severijns
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 60
E: J.severijns@cnvvakmensen.nl   
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid