Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Sappi - Nieuws

Cao Sappi Maastricht en vierploegendienst

Op 9 oktober hebben de vakbonden voor de 9e maal onderhandeld over jullie cao, pensioen, sociaal plan. Daarnaast spraken we met onze OR-leden en kaderleden over de directieplannen om per 1 januari de vierploegendienst structureel in te voeren.

Tevens hebben we met onze kaderleden diverse kritische vragen van leden besproken: strookt de vergoeding die Sappi de afgelopen maanden heeft uitbetaald met de Cao Sappi? Tenslotte willen we nog een succes delen betreffende de functiewaardering van de functie senior engineer WKC.

Succesvolle functiewaardering

Soms kan het lonend zijn je functie-omschrijving eens kritisch te bekijken. Is je functie de afgelopen jaren gewijzigd? Twijfels? Je kunt dan bij Sappi een verzoek indienen om je functie te laten herwaarderen. Na veel doorzettingsvermogen, praten en schrijven zijn jullie collega’s met de functie senior engineer WKC nu een schaal hoger (10) ingeschaald.

Pensioenfonds Sappi

Afgelopen jaar is mede door de vele ontwikkelingen in pensioenland en bij Sappi Nijmegen gebleken dat jullie pensioenregeling niet toekomstbestendig is. De laatste maanden hebben we met diverse externe pensioendeskundigen jullie pensioen eens kritisch tegen het daglicht gehouden. Tenslotte is jullie pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Conclusie: we moeten jullie pensioenregeling bij voorkeur per 1 januari 2015 onderbrengen bij een groot pensioenfonds. We hebben diverse opties besproken. Een optie wordt nu verder uitgewerkt. Het is nu nog te vroeg daar gedetailleerd op in te gaan. Wordt beslist vervolgd.

Cao Sappi en sociaal plan

Thans is er formeel geen sociaal plan meer. Gelet op het woelige vaarwater waarin Sappi zich bevindt achten alle partijen het wenselijk dat er een nieuw sociaal plan komt. We hebben echter nog een fiks meningsverschil over:

  • de looptijd (tot 1 juli 2015 of tot 1 juli 2016)
  • de uitwerking van de “gouden handdruk/vertrekpremie” bij met name de oudere werknemers met veel dienstjaren 

Op verzoek van de vakbonden worden nu diverse voorbeelden (maatmannen) door Sappi uitgewerkt. Bij voldoende duidelijkheid zullen de vakbonden met een integraal tegenvoorstel komen met betrekking tot loon én sociaal plan. Verder deelde Sappi ons mee dat zij eind oktober het fundamenteel meningsverschil met de vakbonden over de seniorendagen (art 50 en art.18 lid 2) gaat voorleggen aan het College voor de rechten van de mens. Dit college zal dan onderzoeken of beide artikelen wel/niet in strijd zijn met de “Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid”. De uitspraak van het college heeft het karakter van een advies.

Uitbetaalde vergoeding roosterwijziging conform cao Sappi?

Via een interne mededeling d.d. 2 april heeft de directie jullie verteld op welke wijze de roosterwijziging van vier- naar vijfploegendienst vergoedt zou worden. Met name de zgn. maximale compensatie van 3 dagen zet kwaad bloed bij onze leden. Dat is toch in strijd met de cao, zo luidt een brandbrief van een 20 tal leden. Momenteel bespreken we met de kaderleden de vragen en kritiek van onze leden. Wordt beslist vervolgd.

Een vierploegendienst per 1 januari 2015?

Medio september heeft de directie de ondernemingsraad door middel van een instemmingaanvraag het plan voorgelegd om per 1 januari 2015 een vierploegendienst structureel in te voeren. Gelet op de grote impact van dit plan hebben we e.e.a. eerst uitvoerig besproken met onze kaderleden. Tenslotte hebben zowel de OR als de vakbonden een taak in deze. De aanvraag roept veel, heel erg veel vragen op. Het gaat te ver om in deze nieuwsbrief daar verder over uit te wijden. Weet in ieder geval dat de vakbonden en de ondernemingsraad wat piketpalen hebben geslagen, teneinde zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken in dit complexe dossier.

Heb je vragen, kritiek, suggesties e.d.? Maak dan van je hart geen moordkuil maar meldt dat dan bij ons of bij de ondernemingsraad. Jullie zien, we maken werk van jullie werk! Geef de nieuwsbrief eens aan een ongeorganiseerde collega. 

Jean-Marie Severijns,
bestuurder CNV Vakmensen
j.severijns@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid