Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Saint Gobain - Nieuws

Verschuiving cao-overleg Saint Gobain Born

Het einde van de looptijd van de cao van Saint Gobain Born is alweer in zicht, 31 mei 2013. Normaal zaten we alweer aan de cao-tafel. Om twee redenen hebben we het cao-overleg in goed overleg met de directie verschoven naar najaar 2013.

 • In verband met de komende drukte in Born. Door de verhuizing van het warehouse van LSO (Frankrijk) naar Born.
 • De tijdelijke afwezigheid (door ziekte) van de bestuurder van CNV Vakmensen, Jean-Marie Severijns. 

1. Cao Saint Gobain Abrasives Born 2013-2014
Om mogelijke misverstanden te voorkomen willen we benadrukken dat:

 • Deze vertraging geen nadelige gevolgen heeft voor de medewerkers die onder de cao vallen. Met directie is afgesproken dat eventuele wijzigingen met terugwerkende kracht van toepassing zijn.
 • Daarnaast blijft de huidige cao ook na 1 juni 2013 gewoon van kracht.
  Er ontstaat dus geen cao-loos tijdperk.
 • Op 5 september (14.00 uur, grote vergaderzaal) nodigen we jullie uit voor een ledenraadpleging. Niet-leden zijn dan ook welkom. We willen dan samen met jullie even terugkijken naar de cao-afspraken 2011-2012. Tevens willen we de concept cao-voorstellen met jullie bespreken. De definitieve uitnodiging ontvangen jullie te zijner tijd. Eventuele suggesties of aandachtspunten kun je alvast mailen naar ons cao-delegatielid Liliane Kühtreiber (Liliane.Kuhtreiber@saint-gobain.com)

 

Volledigheidshalve treffen jullie het ondertekend principeakkoord 2011-2012 als bijlage aan.

2. Pensioen bij Saint Gobain Abrasives Born
Zoals bekend is jullie bedrijfspensioen ondergebracht bij verzekeraar Delta Lloyd. Jullie pensioen is echter als belangrijke arbeidsvoorwaarden ondergebracht in de cao Saint Gobain Abrasives BV Born. Op initiatief van CNV Vakmensen hebben we bij de laatste cao-onderhandelingen diverse aandachtspunten van jullie pensioen aan de orde gesteld. In 2012 en 2013 hebben we deze punten verder uitgewerkt. We zijn hoopvol gestemd dat in 2013 deze onderhandelingen ook afgerond kunnen worden. Uiteraard zullen wij het resultaat dan eerst toelichten en ter besluitvorming aan jullie voorleggen.

Hoe nu verder?
Zoals gezegd organiseren wij voor leden en niet-leden op 5 september 2013 een ledenraadpleging. Zet dit alvast maar in je agenda.

Mochten jullie nog vragen, knelpunten of aandachtspunten hebben, laat het ons even weten.
 

Jean-Marie Severijns                                      Liliane Kühtreiber
bestuurder CNV Vakmensen                          cao-delegatielid
j.severijns@cnvvakmensen.nl                        liliane.kuhtreiber@saint-gobain.com
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid