Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Saint Gobain - Nieuws

SGA: ledenraadplegingen op 17 juli 2015

Eindbod Cao Saint Gobain Abrasives Born: ledenraadplegingen op 17 juli 2015

Op 26 juni hebben we na 5 onderhandelingsrondes een fase bereikt dat verder onderhandelen niet zinvol zou zijn. Ergo, we zijn uitgepraat. Aangezien de werkgever de belangrijkste wensen van jullie naar de prullebak verwezen heeft, hebben we nu een eindbod. Het karakter van een eindbod brengt met zich mee dat er slechts twee opties voorliggen: het eindbod accepteren of niet.

Het eindbod leggen we met een negatief stemadvies aan jullie voor. Omdat de leden nu aan het woord zijn, willen we jullie uitnodigen voor een besluitvormende ledenraadpleging.

Datum: 17 juli 2015
Tijdstip: 14.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: grote vergaderzaal Saint Gobain Abrasive te Born

Niet-leden zijn uiteraard ook welkom om mee te praten; zij hebben echter geen stemrecht.

Wat is wél afgesproken?

 1. Looptijd 1 juni 2015 - 1 juni 2017
 2. Loonsverhoging
 • per 1 juli 2015: 1,75%
 • per 1 juni 2016: 1,5%
 • eenmalige bruto uitkering €100,-
 1. WW-reparatie (38 maanden)
 2. Fiscaal vriendelijk verlonen van vakbondscontributie
 3. Contract voor bepaalde tijd tijdig aangeven wel/niet verlengen conform Wet Werk en Zekerheid
 4. Pensioen:
 • onderzoek omtrent de gevolgen pensioenafspraak 2013
 • pensioenconvenant: hoe te handelen bij toekomstige wijzigingen
 1. Workshop over employability, werkbeleving, CNV Geldzorg en James
 2. Benchmarkt van de lonen SGA Born: nader onderzoek
 3. Participatie: 1 Wajonger extra in 2015
 4. 5 mei in lustrumjaren:
 • 1 dag vrij opneembare verlofdag in lustrumjaar
 • 1 dag voor lustrumjaar 2015

Wat is er niet afgesproken?

 1. Geen afspraak omtrent werkdrukonderzoek (in overleg met OR) voor 1 juli 2016 door externe instantie.
 2. Geen werkgelegenheidsgarantie.
 3. Geen transitievergoeding C=1 en geen afspraak dat opleidingen niet verrekend worden met transitievergoeding.
 4. Geen persoonlijk ontwikkelingsbudget.
 5. Geen 80-90-100% regeling.
 6. Geen afspraken over duurzame inzetbaarheid.
 7. Geen flexibilisering van kantoorwerktijden.
 8. Geen dialooggesprekken.
Al met al zijn we zeer teleurgesteld dat de werkgever te weinig oog heeft voor de hoge response van de CNV enquête resp. jullie wensen, voorkeuren en kritische kanttekeningen. Gelet op de uitkomst van de CNV enquête kunnen wij niet anders dan dit eindbod met een negatief stemadvies aan jullie voorleggen. Het laatste woord is nu aan jullie op 17 juli a.s.
Jullie zien, we maken werk, heel veel werk van jullie werk. Ben je nog geen lid? Dan wordt het nu de hoogste tijd onderstaande bon snel in te vullen. Wij maken het extra aantrekkelijk: een gratis rechtsbijstandsverzekering voor allerlei privé zaken: consument aangelegenheden, burengeschil, auto rechtsbijstand etc. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website www.cnvvakmensen.nl/ledenvoordeel/rechtshulp.

Kortom: reden genoeg om op 17 juli onze ledenraadpleging bij te wonen.

Liliane Kühtreiber,kaderlid
Jean-Marie Severijns,
bestuurde
r CNV Vakmensen
j.severijns@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid