Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Saint Gobain - Nieuws

Saint Gobain Abrasives Born legt bom onder principe akkoord van 4 december

Op 5 december hebben we tijdens 2 goed bezochte ledenraadplegingen het mondelinge principe akkoord van 4 december toegelicht.

We hebben jullie toen ook medegedeeld dat jullie werkgever amper 2 uur na het bereiken van het principe akkoord meende het akkoord open te moeten breken door het in rekening brengen van extra pensioenkosten ten bedrage van € 36.000,- . Om uit de impasse te geraken, hebben we op 5 en 12 december, met mandaat van jullie, een voorstel gedaan.

Hoe nu verder ?

1. Concept tekst principe akkoord SGA Born

Volledigheidshalve treffen jullie alvast de concept tekst van het principe akkoord (onder voorbehoud) aan. Als de tekst definitief is vastgesteld en de werkgever het principe akkoord ondertekend heeft, dan zullen we jullie deze tekst nazenden incl. een antwoordformulier.

2. Werkgever legt tijdbom onder principe akkoord

Amper 2 uur nadat we elkaar hadden gefeliciteerd met het bereikte principe akkoord, heeft de werkgever ons plots nog onaaangenaam verrast met de extra kosten van de gestegen pensioenpremies per 2014. Om de hoge extra pensioenkosten (€36.000,-) per jaar te vermijden, heeft men bedacht de huidige pensioenrichtleefttijd van 65 jaar op te trekken naar 67 jaar. Daarnaast wil men deze afspraak alsnog betrekken bij het juist bereikte principe akkoord. Hierdoor dreigen jullie 2 jaar langer pensioenpremie te moeten betalen, terwijl de pensioenrechten absoluut hetzelfde blijven (als bij nu 65 jaar). Anders gezegd: je pensioenrechten worden dan ca. 13% minder waard. Dat is dus onbespreekbaar.

3. Voorstel CNV Vakmensen

Om uit de impasse te geraken, hebben we jullie werkgever vandaag het volgende voorgesteld:
 1. Het mondelinge principe akkoord d.d. 4 december blijft ongewijzigd van kracht. Een mondeling principe akkoord kan je nu eenmaal niet 2 uur daarna alsnog eenzijdig openbreken. Afgezien van het feit dat de Wet CAO dat verbiedt, getuigt deze handelswijze van weinig respect en zorgvuldigheid.
 2. Als bijlage bij het principe akkoord kan een van onderstaande opties toegevoegd worden:
  • Of handhaving van pensioenrichtleeftijd van 65 jaar, aangevuld met een bijdrage van de werknemers in de extra pensioenlasten zijnde € 18.000,-.
  • Óf ophoging van de pensioenrichtleeftijd te Born naar 67 jaar mits de premievrijval voor de werknemers (wellicht ca. 13%) dan aangewend zal worden in een nog af te spreken compensatieafspraak. We denken dan aan franchiseverlaging, ophoging opbouwpercentage of, (en dat geniet de voorkeur) partnerpensioen op risicobasis omzetten in partnerpensioen op opbouwbasis. In dat laatste geval zou een deel van de afspraak (8% aanwenden voor verlaging van franchise per 1-1-2014 ) opengebroken kunnen worden ten gunste van het partnerpensioen op opbouwbasis.

Raamcontract

Kort en goed, de komende 2 weken worden spannend. Tenslotte moet SGA Netherlands voor alle dochters vóór 1 januari 2014 een raamcontract ondertekenen.

Ben je nog geen lid?

Jullie zien, we maken werk, heel veel werk van jullie werk.  Dan wordt het nu de hoogste tijd onderstaande bon snel in te vullen. Wij maken het extra aantrekkelijk: een gratis rechtsbijstandsverzekering voor allerlei privé zaken: consument aangelegenheden, buren geschil, auto rechtsbijstand etc. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website.

Liliane Kühtreiber, kaderlid
Jean-Marie Severijns,
bestuurder CNV Vakmensen
j.severijns@cnvvakmensen.nl
06-51602160

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid