Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Saint Gobain - Nieuws

Reparatie 3ejaar WW/WGA St Gobain Abrasives Born?

De uitkeringsduur bij werkloosheid kan weer terug op het oude niveau. Dankzij aanhoudende inzet van CNV Vakmensen (en andere vakbonden) kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt.

Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar. Volgens goed gebruik bepalen de leden uiteindelijk of het wenselijk is het derde jaar WW/WGA (wet gedeeltelijke arbeidsgeschikt) te repareren. We nodigen jullie daarom uit voor het bijwonen van de volgende besluitvormenden ledenraadpleging: 

2 november 2017,
14.00 tot 15.30 uur,
in de vergaderzaal Saint Gobain Abrasives, locatie Born

Ook niet-leden zijn van harte welkom om mee te praten. Bij besluitvorming hebben enkel leden van CNV Vakmensen stemrecht. Het bijwonen van deze ledenraadpleging is met werkgever afgestemd en goed bevonden. 

CNV Vakmensen roept je op om nu jouw stem uit te brengen. Voor het uitbrengen van jouw stem heb je de deze inlogcode nodig: SGA-11078507. Klik hier om meteen digitaal te stemmen.

Reparatie derde jaar WW/WGA
De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur. Kabinet en vakbonden zijn overeen gekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW. 

Rechtvaardig
Volgens CNV Vakmensen is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan opgebouwde rechten. Maar, zoals hierboven aangegeven, die reparatie kan alleen als de werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is geen WW-premie ingehouden. De afspraken over reparatie - gemaakt door vakbonden en werkgevers - worden vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Die cao is/wordt vastgesteld door de leden. Zodra dit is gebeurd wordt hij bij de stichting aangemeld voor deelname aan de PAWW via een zogenoemde verzamel cao. De belangrijkste feiten over de SPAWW tref je bijgevoegd aan. We hebben geprobeerd een antwoord te geven op de meest voor de hand liggende vragen.

Graag zien wij jullie allen op 2 november as. om 14.00 uur in de grote vergaderzaal.

Liliane Kuhtreiber, kaderlid
Katleen Schepers, kaderlid
en
Jean-Marie Severijns,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 21 60
E j.severijns@cnvvakmensen.nl

Bijlage: PAWW FAQ - reparatie derde jaar WW/WGA

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid