Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Saint Gobain - Nieuws

Leden akkoord met eindbod cao SGA Born

Op 19 februari hebben we tijdens een besloten ledenraadpleging uitvoerig stilgestaan bij het bijgevoegde eindbod van SGA Born. Uiteindelijk zijn de leden akkoord gegaan. Daarnaast hebben de leden een 'petitie van ongenoegen' ondertekend.

Een korte toelichting:


Eindbod in een notendop

Na harde en langdurige onderhandelingen mag het resultaat gezien worden:

 • 5 % loonsverhoging van 1 juni 2013 tot 1 juni 2015
 • eenmalige uitkering € 150,- netto (parttimer naar rato)
 • eenmalige bruto uitkering € 175,-(parttimer naar rato)
 • uitbreiding van loongebouw met uitlooptredes (schaal A t/m D): 2 maal 1 % extra; en 1 uitlooptrede van 1% voor schaal E en hoger
 • overwerktoeslag voor kantoorpersoneel
 • studie-afspraak omtrent duurzame inzetbaarheid. Studie over voorstel: 4 dagen werken, 90 % loon en 100 % pensioenopbouw
 • kopen van 15 verlofdagen: 5 dagen via ISR+ 5 dagen via overuren/toeslag + 5 verlofdagen kopen
 • mogelijkheid van deeltijd pensioen, b.v. 3 dagen weken en 2 dagen pensioen
 • door verlaging van de franchise (van € 16.280,- naar € 14.702,-) bouwen jullie aanzienlijk meer pensioen op. Afhankelijk van leeftijd en hoogte van je loon krijg je straks op jaarbasis tussen de € 342,- tot € 2.375,-(bruto) meer pensioen
 • door een gewijzigde pensioen-premie berekening (lees pensioenrichtleeftijd van 67 jaar i.p.v. 65 jaar) bouwen jullie - afhankelijk van het vertrekpunt - minder of meer pensioen op. Juist op dit punt verschillen SGA en CNV Vakmensen fundamenteel van mening:

visie SGA: áls je 2 jaar langer doorwerkt (dus tot 67 jaar) én als je 2 jaar langer pensioenpremie betaalt én als je 2 jaar langer leeft (mensen worden immers ouder…..) en als je rekening houdt met de verlaagde franchise dan bouw je iets meer pensioen op dan de huidige regeling met 65 jaar als pensioenleeftijd.. Bij dit vertrekpunt krijg je dan- afhankelijk van leeftijd en inkomen – tussen de € 342,- en €2.375,- meer pensioenuitkering op jaarbasis t.o.v. de oude regeling.

visie CNV Vakmensen: door het verhogen van de pensioenrichtleeftijd (= rekeneenheid voor het berekenen van je pensioenpremie) van 65 jaar naar 67 jaar) wordt je pensioen bij 67 jaar aanzienlijk verslechterd t.o.v. de huidige regeling. Om appels met appels te vergelijken hebben wij jullie pensioen (door een externe deskundige) berekend met een pensioenleeftijd van 67 jaar: én met de huidige regeling én met de nieuwe regeling. Uitgaande dat een “gemiddelde werknemer tot zijn 80e levensjaar van zijn/haar pensioen kan genieten” ontvang je - afhankelijk van huidige leeftijd en inkomen - tussen de € 4.400,- en € 30.800,- bruto minder pensioenuitkering t.o.v. de huidige pensioenregeling. Mocht je vanaf 67 tot 90 jaar van je pensioen kunnen genieten dan loopt de pensioenschade (verschil tussen huidige en nieuwe pensioenregeling) op tussen de € 7.800,- en € 54.600,-. Om misverstanden te voorkomen: SGA betwist deze cijfers niet. SGA vergelijkt wat ons betreft appels met peren door jullie huidig pensioen (bij 65 jaar ) te vergelijken met je pensioen indien je doorwerkt tot 67 jaar én 2 jaar langer leeft én het positieve effect van de franchiseverlaging mee te nemen.

Petitie van ongenoegen

Onze leden hebben massaal via een petitie hun ongenoegen kenbaar gemaakt over het feit dat zij sinds het bereiken van het mondelinge principeakkoord d.d. 4 december 2013 door de onderhandelingsdelegatie van Saint Gobain Abrasives Born vermijdbaar en verwijtbaar ruim 2,5 maanden aan het lijntje zijn gehouden. Door de lange periode van radiostilte en onzekerheid wekt de SGA- delegatie de indruk weinig waarde te hechten aan het belang van het personeel. Onder het motto ' fouten zijn leermomenten voor de toekomst' nemen we binnenkort het initiatief om de cao-onderhandelingen te evalueren met de betrokken partijen. Er zijn wat ons betreft te veel procesmatige en inhoudelijke zaken fout gegaan.

Jullie zien, we maken werk, heel veel werk van jullie werk. Ben je nog geen lid? Dan wordt het nu de hoogste tijd! Wij maken het extra aantrekkelijk: een gratis rechtsbijstandsverzekering voor allerlei privé zaken: consument aangelegenheden, burengeschil, auto rechtsbijstand etc. Voor meer informatie :zie www.cnvvakmensen.nl/ledenvoordeel/rechtshulp

Liliane Kühtreiber, kaderlid

Jean-Marie Severijnsbestuurder CNV Vakmensen j.severijns@cnvvakmensen.nl

Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid