Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Saint Gobain - Nieuws

Kwartaaloverleg met Saint Gobain Abrasives Born

Op 6 februari hebben we met de directie vele lopende aandachtspunten met elkaar besproken. De belangrijkste punten zetten we even op een rij.

 1. Bloktijden kantoorpersoneel
  De OR heeft besloten om de huidige bloktijden voor kantoorpersoneel niet te wijzigen. Reden: te weinig draagvlak.

 2. Voortgang onderhoud  van functieprofielen/loongebouw
  Bijna 1,5 jaar geleden is de projectgroep gestart om jullie functieprofielen te actualiseren. Dit huiswerk ligt nu ter beoordeling voor bij de systeemhouder van ISF: FME. De verwachting is dat in 2019 een en ander uitgevoerd zal worden. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

 3. Gereserveerde gelden voor reparatie derde jaar WW  
  In de cao van 1 juni 2015 tot 1 juni 2017 hebben we gelden gereserveerd voor een eventuele reparatie derde jaar WW. Aangezien we geen afspraak gemaakt hebben over derde jaar WW wordt het werknemersdeel, 0.1% van de loonsom, in februari of maart aan jullie uitbetaald.

 4. Belastingproblematiek van werknemers die in België wonen. 
  Als gevolg van een wijziging in de belastingwetgeving hebben werknemers die in België wonen bij geen aanvullende maatregel (lees: belastingformulier invullen) een loonderving die kan oplopen tot maximaal €50,- netto. Jullie werkgever maakt helaas geen gebruik van het gedoogbeleid van de belastingdienst. Volgende week wordt intern bekeken in hoeverre jullie werkgever de betrokken vijf werknemers kan ondersteunen. Weet dat wij van CNV Vakmensen je ook kunnen helpen: CNV leden kunnen voor €10,- hun belastingbiljet laten invullen. Niet leden betalen ca. €50,-. Voor meer informatie zie:
  https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/belastingservice/belastingaangifte

 5. ISR
  De ondernemingsraad bespreekt binnenkort met de bestuurder of de targets van de ISR gewijzigd moeten worden. Wordt vervolgd.

 6. Loontrede verhoging 
  Bij normaal/goed functioneren kom je conform cao in aanmerking voor een loontredeverhoging per januari. Dat wijzigt niet. Wat wel als gevolg van breed beleid bij jullie werkgever wijzigt, is dat het besluit omtrent wel/geen tredeverhoging pas in maart genomen wordt. Welliswaar wordt dan met terugwerkende kracht de eventuele loontredeverhoging uitbetaald, maar het heeft wellicht gevolgen voor werknemers die een inkomensafhankelijke toeslag (bijvoorbeeld zorgtoeslag of huursubsidie) hebben. Daarnaast heeft het wellicht gevolgen voor de pensioenopbouw. Afgesproken is dat Jeroen Diepenmaat dit intern zal uitzoeken. Wordt dus vervolgd.

 7. Nog geen akkoord Pensioenstelsel in Nederland
  Zoals wellicht bekend hebben de vakbonden ons kabinet een ultimatum gesteld. Wij wensen dat de snelle groei van de AOW-leeftijd op 66 jaar bevroren wordt respectievelijk dat de werknemers de mogelijkheid hebben eerder dan hun AOW- leeftijd te stoppen met werken zonder dat de werkgever daar een boete voor krijgt.Om een en ander te realiseren vragen we jullie de volgende petitie te ondertekenen: www.cnvvakmensen.nl/pensioenpetitie

Heb je nog vragen of wil je reageren? Neem dan even contact met ons op. 

Liliane Kuhtreiber en Kathleen Schepers,kaderleden

Jean-Marie Severijns
bestuurder
E.: j.severijns@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 60 21 60

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid