Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Saint Gobain - Nieuws

CNV leden akkoord cao Saint-Gobain Abrasives Born

Op 7 juni hebben onze leden het bijgevoegde “poen” cao-resultaat bij Saint-Gobain Abrasives UNANIEM goedgekeurd. Dit betekent dat voor de periode juni 2017 tot januari 2019 duidelijkheid bestaat over jullie arbeidsvoorwaarden.

Tevens is afgesproken dat wij per 3 maanden lopende cao-aandachtspunten gaan bespreken. Het cao-resultaat in een notendop:

Lonen
- een structurele loonsverhoging van 2% per 1 juni 2017
- een structurele loonsverhoging van 1,25% per 1 januari 2018

ISR Regeling
Een verhoging van de maximale ISR-bonus met een bedrag van € 5,00 per kwartaal voor de 3 doelstellingen per (sub)categorie. De aldus totaal te behalen verhoging bedraagt maximaal € 15,00 per kwartaal en € 60,00 op jaarbasis.

Persoonlijke toeslag
Een werknemer, die op initiatief van werkgever overgeplaatst wordt naar een lagere functiegroep, ontvangt na overplaatsing een persoonlijke toeslag ter grootte van het verschil tussen het oorspronkelijke schaalsalaris en het nieuwe schaalsalaris. Deze zogenaamde lauwe persoonlijke toeslag zal worden bevroren en niet worden afgebouwd (cao-verhogingen zijn niet van toepassing op de component persoonlijke toeslag).

Reparatie WW/WGA per 1-1-2016
In relatie tot dit onderwerp zijn in de vorige cao voor de periode van 1 juni 2015 t/m 31 mei 2017 specifieke afspraken gemaakt over de eigen bijdrage werkgever en werknemer: 0,1% op te brengen door werknemer en 0,1% op te brengen door werkgever. Deze afspraak blijft onverminderd van kracht maar is nog niet uitvoerbaar gebleken in verband met de landelijke discussie tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Op lokaal niveau zullen Saint-Gobain Abrasives Born en CNV Vakmensen deze landelijke afspraken in ieder geval uitvoeren.

Kwartaaloverleg Saint-Gobain Abrasives en CNV Vakmensen
De navolgende aandachtspunten gaan wij in het zogenaamde kwartaaloverleg bespreken:

 1. Studievoorstel: wel/niet verruimen van bloktijden kantoor;
 2. Studievoorstel: digitalisering en gevolgen voor de bepaalde functies;
 3. Een vaste datum voor de maandelijkse loonuitbetaling;
 4. Generatiepactregeling: duurzaam doorwerken tot AOW-leeftijd (50-70-100% regeling);
 5. Reparatie derde jaar WW/WGA - uitwerking van cao-afspraak 1 juni 2015 - 31 mei 2017 met betrekking tot werkgevers- en werknemersbijdrage, elk 0,1% - reparatie derde jaar WW/WGA conform brief van de Stichting van de Arbeid d.d. 10 mei 2017;
 6. Onderhoud van functieprofielen/loongebouw;
 7. Tekst paragraaf 5.1 (inschaling in een lagere schaal, na invoering van ISF SAO herzien (pag.40 van cao);
 8. Wel/niet een afbouwregeling indien een werknemer door ziekte ingedeeld wordt in een lagere schaal (art 5.5 pag.42 van de cao);
 9. Indexatie ISR met terugwerkende kracht 2010;
 10. De or zal met de bestuurder de targets (voornamelijk) ziekteverzuim van de ISR nader bekijken.

Jullie zien, we maken werk, heel veel werk van jullie werk. Ben je nog geen lid? Dan wordt het nu de hoogste tijd onderstaande bon snel in te vullen. Wij maken het extra aantrekkelijk: een gratis rechtsbijstandsverzekering voor allerlei privézaken: consument aangelegenheden, burengeschil, autorechtsbijstand et cetera. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website www.cnvvakmensen.nl.

Mede namens Liliane Kuhtreiber, kaderlid

Jean-Marie Severijns
Bestuurder
j.severijns@cnvvakmensen.nl
06-51602160
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid