Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao PilloPak - Nieuws

Solidus Solutions sluiting Bergen op Zoom

Voorgenomen besluit tot sluiting vestiging Bergen op Zoom. Naar aanleiding van de personeelsbijeenkomst op dinsdagmiddag 13 december, hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden.

Ledenraadpleging Landelijk Sociaal Plan 
Op het moment van de personeelsbijeenkomst in Bergen op Zoom vond er ook een landelijke stemming plaats over het bereikte resultaat in het kader van een landelijk sociaal plan. Echter in dit landelijke sociaal plan wordt met geen enkel woord gerept over de variant bedrijfssluiting en de consequenties hiervan voor medewerkers. Toegezegd is dat vakorganisaties niet eerder zullen overgaan tot ondertekening van het landelijk sociaal plan dan nadat het overleg over Bergen op Zoom is voltooid.
De landelijke onderhandelaars van CNV Vakmensen en FNV hebben dit onlangs bevestigd. 

Werken in Buitenland 
In het voorgenomen besluit tot sluiting van de vestiging Bergen op Zoom wordt aangegeven dat er voor een aantal medewerkers een “passende baan” in Hoogstraten (België) kan worden aangeboden. Op dit moment is volstrekt onduidelijk onder welke condities deze banen worden aangeboden en wat hiervan de fiscale en juridische consequenties zijn. Alvorens te kunnen instemmen met deze denkrichting zal hierover gedetailleerde duidelijkheid geboden moeten worden. 

Sluitingsplan 
Indien de ondernemingsraad positief gaat reageren op de adviesaanvraag zal de bestuurder inzage moeten geven in een sluitingsplan en de gevolgen hiervan voor de medewerkers. Onder welke voorwaarden kunnen medewerkers snel gebruik gaan maken van het outplacement en in welke gevallen zal aan medewerkers worden gevraagd te willen blijven voor de definitieve ontmanteling van de fabriek. 

Overleg met bestuurder
Om te komen tot zorgvuldige en duidelijke afspraken over hetgeen hierboven gesteld zijn, zijn er een drietal data vastgelegd voor overleg met jullie bestuurder te weten op 4 januari, 9 januari en 19 januari. Over de uitkomsten van dit overleg zullen jullie elke keer worden geïnformeerd. 

Nieuwe leden 
Nieuwe leden profiteren nu de eerste zes maanden van 50% korting op de maandelijkse contributie. Misschien een mooie uitdaging jouw nog niet georganiseerde collega te overtuigen van een CNV Vakmensen lidmaatschap.

Arjan Huizinga
CNV Vakmensen
M. 06-5160 2032
E. a.huizinga@cnvvakmensen.nl 

Mede namens: Jos Cohen, FNV, John Wesselingh (kaderlid), Kees Huijsmans (kaderlid)


Meer weten of hulp nodig?
Voor andere vragen die geen betrekking hebben op deze Nieuwsbrief is CNV Info op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 18.00 uur op telefoonnummer: 030-7511007.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid