Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao PilloPak - Nieuws

Solidus Solutions Bergen op Zoom

EVP - Wat is dit en waar heb ik recht op?

Deze week wordt de lijst van boventalligen bekend gemaakt bij Solidus Solutions Bergen Op Zoom. De werknemers gaan dan plannen maken voor de toekomst. Oudere werknemers staan dan voor de keus werken of pensioen aanvragen. Hieronder informatie over de EVP regeling van het bedrijfstak pensioenfonds PGB.

Geschiedenis
EVP staat voor Extra Voorwaardelijk Pensioentoezegging. De EVP is in 2006 uit-onderhandeld in de cao Kartonnage en flexibele verpakkingen. Als gevolg van regeringsmaatregelen verdween de VUT (je betaalde voor de mensen die dat moment in de VUT zaten) en het prepensioen(zelf een potje opbouwen). In dezelfde tijd werd de opbouw van het levenslange ouderdomspensioen (voor als je met de AOW gaat) veranderd. Door de afschaffing van de VUT en het Prepensioen kon een bepaalde groep niet genoeg pensioen opbouwen om eerder te stoppen met werken. Die hebben recht op de EVP.

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de EVP

  1. Je moet op 31 december 2005 hebben deelgenomen aan de regeling ll en de toenmalige prepensioenregeling en VUT regeling van de sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen en
  2. op 1 januari 2006 gaan deelnemen aan regeling l en
  3. geboren zijn voor 1 januari 1976 en
  4. in de periode van 1-1-2006 tot 1-1-2021 of als dat eerder is tot de ingang van het pensioen onafgebroken in dienst zijn bij een werkgever die de cao Kartonnage en flexibele verpakkingen toepast.

Let op aan alle vier de voorwaarden moet worden voldaan! Je kunt op je UPO (uniform pensioen overzicht) zien of je rechten hebt opgebouwd. Eén keer per jaar wordt het overzicht door PGB toegestuurd.

Hoe wordt de EVP gefinancierd?
Vanaf 1 januari 2012 wordt er een premie geheven over alle werknemers binnen de branche. Dit zal doorgaan tot 2021. Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de premie 1,5% van het ongemaximeerde loon. Dit percentage geldt voor iedereen. De standaard pensioenleeftijd is 67 jaar. Vanaf 1 januari 2021 of eerder als men met pensioen gaat, zal er een stukje ouderdomspensioen worden ingekocht voor degenen die er recht op hebben (zie voorwaarden). De uitkering is gebaseerd op het gemiddelde loon van 2002 tot en met 2005. De regeling wordt niet geïndexeerd. Dat betekent dat hij niet meegroeit met de prijs- of inflatieontwikkeling. De premie wordt voor 50% door de werknemers betaald en voor 50% door de werkgevers.

Waar kan ik de EVP voor gebruiken?
EVP is bedoeld om eerder te stoppen met werken. Het te bereiken EVP potje is dus afhankelijk van je gemiddelde loon van 2002 tot en met 2005. Afhankelijk van je leeftijd heb je er een voorwaardelijk recht op (je hebt er pas recht op als je aan alle voorwaarden voldoet). Je kunt de EVP omzetten in een pensioen aanspraak als je eerder met pensioen gaat. Omdat de AOW leeftijd in de loop van de jaren is opgeschoven kan je minder doen met EVP rechten. De AOW leeftijd wordt opgeschoven van 65 jaar naar 68 jaar in de toekomst. Afhankelijk van je geboortedatum wordt de AOW leeftijd bepaald. Ook zal de regering regelmatig kijken of het recht op AOW op dezelfde leeftijd blijft - dit afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting (hoe lang leeft men gemiddeld). Dit doen ze om de AOW betaalbaar te houden. De standaard pensioenleeftijd is gekoppeld aan de AOW gerechtigde leeftijd

Je kan dus een stuk pensioen inkopen met de EVP rechten. Daarvoor moet je wel in de sector werkzaam zijn en blijven. In het geval van Solidus Solutions moet je dus wel bij een bedrijf uit de sector gaan werken in Nederland of besluiten je pensioen aan het einde van je arbeidsovereenkomst in te laten gaan. Als je je pensioen in laat gaan voor de AOW leeftijd kan je via de website van het PGB je pensioen laten berekenen. Je moet zelf je pensioen aanvragen. Houd in de gaten dat als je je pensioen voor je AOW leeftijd laat ingaan dit leidt tot een blijvend lagere pensioenuitkering. Dezelfde opgebouwde rechten moeten over een langere periode worden uitbetaald. Wanneer je uit de sector vertrekt of in de WW komt vervallen je rechten.

Mocht je nog vragen hebben over dit onderwerp kan je terecht bij Jacqueline Kraan. Contactgegevens vind je hieronder

Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-51602048
E j.kraan@cnvvakmensen.nl 

 

 

 

 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid