Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao PilloPak - Nieuws

Sociaal plan Solidus Solutions Bergen op Zoom

Met deze brief informeer ik jou over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over het Sociaal Plan. Zoals bij jou bekend heeft CNV Vakmensen jouw werkgever op 23 februari per brief de inzet van de leden van CNV Vakmensen en FNV Media & Cultuur laten weten.

In deze brief is door de vakbonden aangegeven nog éénmaal overleg te willen voeren over deze inzet en wel op 3 maart. In verband met absentie van werkgever is dit overleg verplaatst naar woensdag 9 maart. 

Tot afgelopen dinsdagavond 8 maart heeft jouw werkgever op geen enkele wijze serieus en inhoudelijk gereageerd op de inhoud van de brief van 23 februari.

Hieruit mag worden geconcludeerd dat jouw werkgever niet bereid is om tegemoet te komen aan de inzet van de leden van CNV Vakmensen en FNV Media & Cultuur. 

Ook op de suggestie van CNV Vakmensen om met een eindbod te komen werd niet gereageerd. 

Een poging om jouw werkgever afgelopen dinsdagmorgen nog tot andere gedachten te brengen heeft helaas geen resultaat opgeleverd. 

Jouw werkgever zwijgt in alle talen en neemt jou niet serieus!

Gelet op de ontstane situatie kon worden vastgesteld dat overleg op 9 maart niet leidt tot enig resultaat anders dan een herhaling van zetten. Derhalve heeft het overleg dan ook niet plaatsgevonden. 

Vervolgens legt de werkgever een nieuwe uitnodiging neer voor 16 maart. Wederom geeft de werkgever hierbij niet aan welke bereidheid er is in te gaan op de inzet van de vakbonden. 

CNV Vakmensen is zich nu aan het beraden of en op welke wijze zij zal reageren op deze uitnodiging. 

De onrust onder werknemers neemt toe nu de werkgever niet actief meewerkt aan een goed sociaal plan. Als overleg niet leidt tot een acceptabel sociaal plan zullen andere maatregelen overwogen moeten worden. 

Van belang is dat we samen blijven staan achter de gekozen inzet. Een inzet die verantwoord en acceptabel is te noemen! 

Niet uitgesloten is dat op korte termijn er toch enige druk uitgevoerd moet worden op de werkgever. Zodra dit moment is bereikt word je hierover nader geïnformeerd. 

Voor jouw nog niet georganiseerde collega heeft CNV Vakmensen een fantastische aanbieding. 

Nu lid worden betekent voor de eerste zes maanden van het lidmaatschap 50% korting op je maandelijkse contributie! 

Arjan Huizinga
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Mede namens de CNV Vakmensen delegatie,
Kees Huijsmans, John Wesselingh

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid