Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao PilloPak - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao Kartoflex

Na bijna een jaar onderhandelen is er onderhandelingsresultaat voor de Cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingen gekomen. De lonen worden twee keer met 2% verhoogd en er zijn procesafspraken gemaakt voor een cao-á-la-carte. Hieronder volgt een overzicht van de gemaakte afspraken.

Wij willen graag weten wat je van het bereikte onderhandelingsresultaat vindt. We leggen het resultaat daarom ter stemming aan je voor. Klik hier om meteen digitaal te stemmen.

Looptijd

De cao loopt van 1 juli 2017 tot 1 november 2019. Dit is 28 maanden.

Loonsverhoging

De lonen worden verhoogd per 1 april 2018 met 2% en per 1 april 2019 ook met 2%. We hebben geprobeerd om de loonsverhogingen op een eerdere datum te laten vallen maar dat is niet gelukt. De werkgeversvereniging gaf aan dat dit het maximum was dat ze konden betalen.
In de cao staat een artikel over aanvulling op het loon na het tweede ziektejaar. Deze wordt geschrapt. Werkgevers wilden ook de aanvulling in de eerste twee ziektejaren schrappen maar dat konden we tegenhouden. Na twee jaar ziekte kan de werkgever de zieke voordragen voor ontslag.

Reparatie WW WGA

Wanneer de cao goedgekeurd wordt zal de reparatie van het derde ww-jaar en de reparatie van de WGA worden geregeld. Dit betekent dat de aansluiting zo spoedig mogelijk wordt geregeld. In de peiling onder leden bleek hier een grote behoefte aan te zijn.

Seniorenregeling

Er komt een mogelijkheid om 5 jaar (in plaats van 4 jaar) voor de AOW-leeftijd gebruik te maken van de seniorenregeling (art 7 lid 10). Verder gaan we studeren op varianten van deze regeling gedurende de looptijd van de nieuwe cao.

Proef langer werken

De proef Langer werken zal in maart 2019 worden geëvalueerd. Bij een positief resultaat zal het in de cao worden opgenomen. Het blijft voor werkgever en werknemer een vrijwillige regeling. Wanneer men na de AOW-leeftijd blijft werken zullen er aparte regels worden vastgelegd. Uitgangspunt is dat de medewerker niet meer geld daaraan overhoudt.

Duurzame inzetbaarheid

Dit blijft een belangrijk punt. Via het fonds collectieve belangen voor Kartonnage en flexibele verpakkingen zal hier aandacht aan besteed worden. Ook moet er op het bedrijf aandacht aan worden besteed.

Cao-à-la-carte

Tijdens de looptijd van de cao zal er worden onderzocht hoe een cao-à-la-carte kan worden samengesteld. Hierin zal worden gekeken hoe onderdelen van de cao op verzoek van de werknemer kunnen worden uitgeruild. Dit kan zijn geld inleveren voor tijd, of andersom. De rechten van de cao moeten dezelfde waarde houden. De resultaten van het onderzoek zullen pas in de volgende cao worden vastgelegd. Natuurlijk heb je als lid het recht om het resultaat goed of af te keuren.

Voor de EVP gaat de premie per 1 januari 2018 van 1,5% naar 1,3% en wordt deze verdeeld over de werkgever en werknemer. Beiden betalen de helft van de premie. De pensioenleeftijd in deze regeling is 68 jaar. Voor het ouderdomspensioen blijft de pensioenrichtleeftijd dit jaar nog op 67 jaar. Wanneer men eerder met pensioen wil dan wordt de uitkering herberekend. Dit kan je zien op de pensioenplanner van het PGB. 

Wij leggen dit resultaat neutraal aan jou voor. Dit doen wij omdat wij naar onze mening er alles hebben uitgehaald wat kon. Het voldoet niet aan het mandaat dat wij van de cao-commissie hebben meegekregen. Wanneer het resultaat wordt afgewezen, vragen wij je om mee te denken en te helpen om een hoger resultaat af te dwingen. Het stadium van praten is dan afgelopen.

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan kun je mij bereiken op onderstaand mailadres of telefoonnummer.
Mede namens ons delegatielid Kees Huijsmans,

Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl 
M: 06 5160 2048

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid