Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao PilloPak - Nieuws

Onderhandelingen cao Kartoflex opgeschort

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers over de nieuwe cao Kartoflex zijn opgeschort door de werkgevers. Wij zijn al in het voorjaar begonnen met de onderhandelingen maar nog steeds is er geen akkoord. De grote verschilpunten zijn het loon en het loon tijdens ziekte.

Welke gevolgen heeft dat?
Sinds 1 juli 2017 is de huidige cao Kartoflex afgelopen, deze heeft echter een doorwerking. Dat wil zeggen dat alle afspraken die daar in staan gewoon moeten worden nagekomen.

Loon
Op het punt van de loonontwikkeling liggen de partijen “nog” ver uit elkaar! Voor de verbetering van de salarissen hebben de werkgevers een in hun ogen reëel loonbod gedaan. Het gat met de looneis van de vakbonden is volgens werkgevers te groot om zinvol te kunnen onderhandelen. Daarom is door hen besloten een pauze in te lassen.

Het loonbod van werkgevers
Per 1 januari 2018 1,5%
Per 1 januari 2019 1,25%

Vakbonden vragen
Per 1 juli 2017 2%
Per 1 juli 2018 2%

Ziekte
De werkgevers willen per 1 januari bij ziekte alleen nog de wettelijke aanvullingen gaan bieden. De extra aanvullingen in het 1e en 2e ziektejaar maar ook 3e ziektejaar zouden dan gaan verdwijnen. Volgens de vakbonden zou ziek zijn hierdoor worden bestraft. Als werknemer vraag je er niet om, om ziek te zijn of te worden.

Ploegentoeslag
Het is goed te horen dat de werkgevers de 2- en 3-ploegentoeslag niet willen verlagen. De werkgevers willen echter voor de 4- en 5-ploegentoeslag afspraken gaan maken met de ondernemingsraad. In de huidige cao Kartoflex maken de vakbonden hierover afspraken met je werkgever. Als ondernemingsraad wil je toch niet met de werkgever gaan onderhandelen over de ploegentoeslag van je collega!

Hoe nu verder?
De werkgevers (Kartoflex) en de werknemers (CNV Vakmensen en FNV) zijn sinds begin juni in gesprek over een nieuwe cao Kartoflex. CNV Vakmensen en FNV zijn van mening een voorstel te hebben gedaan dat recht doet aan de ontwikkelingen in de sector en gaan ervan uit dat het overleg binnenkort weer kan worden hervat.

Wordt vervolgd.

Mede namens Kees Huijsmans, kaderlid en John Wesselingh, kaderlid.

Jacqueline Kraan
Bestuurder
Bereikbaar via 06-51602048 of j.kraan@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid