Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao PilloPak - Nieuws

Ledenvergadering Solidus Solutions Bergen op Zoom

Op 4 januari heeft het eerste overleg tussen vakbonden en werkgever plaatsgevonden over de relatie tussen het voorgenomen besluit om over te gaan tot sluiting van de locatie Bergen op zoom en de sociale gevolgen hiervan voor medewerkers in relatie tot het landelijke sociale plan.

Sluitingsplan
Op de agenda stond centraal de discussie over de wijze waarop Solidus Solutions de sluiting van de locatie Bergen op Zoom wenst te realiseren en wat hiervan de consequenties zijn voor de medewerkers. Door de vakbonden is de vraag op tafel gelegd of de werkgever inzage kon geven in het concept sluitingsplan.
Door de werkgever werd aangegeven dat de wijze van afbouw/sluiting van de locatie mede afhankelijk is van het moment waarop de werkgever formeel hiertoe kan overgaan en rekening houdend met het hoogseizoen. Een concreet plan met de mogelijke gevolgen voor medewerkers is (nog) niet beschikbaar.

Moment van aanzeging
Concreet geeft de werkgever geen duidelijkheid of bij overgang tot sluiting alle medewerkers tegelijkertijd boventallig worden verklaard en worden aangezegd of dat aanzegging op meerdere tijdstippen zal gaan plaatsvinden waardoor de situatie gaat ontstaan dat voor sommige medewerkers het moment van aanzegging en beëindiging dienstverband aanzienlijk eerder kan plaatsvinden dan voor andere groepen medewerkers.

Vrijwillige vertrekregeling
Daarbij speelt tevens de vraag hoe de werkgever om denkt te gaan met de vrijwillige vertrekregeling in het kader van een bedrijfssluiting. Immers na de datum van aanzegging is voor medewerkers het sociaal plan van toepassing en kan er op individueel niveau gebruik gemaakt worden van de vertrekregeling welke aanvankelijk is opgenomen in het sociaal plan voor toepassing bij een reorganisatie.

Outplacement light
Door de werkgever is het voorstel gedaan om wellicht te komen tot een outplacement light overeenkomst nu in het landelijke sociaal plan geen afspraken zijn gemaakt over outplacement.
Doel hierbij is medewerkers inzage te geven in vacatures die in de regio beschikbaar zijn en daar waar een match te maken is, te kijken naar een loonderving compensatie (indien aan de orde) maar daarmee vervallen dan alle rechten van het sociaal plan. Concreet is hiervoor nog geen plan aangeboden.

Overleg 9 januari
Op 9 januari wordt het overleg vervolgd en staat het thema werken in België op de agenda.

Ledenvergadering
Op 12 januari zal er een gezamenlijke ledenvergadering CNV Vakmensen en FNV plaatsvinden in de kantine op de locatie Bergen op Zoom. De vergadering begint om 14.30 uur.
Deze ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de betreffende vakbonden.

Nieuwe CNV leden
Nieuwe CNV leden profiteren nu de eerste zes maanden van 50% korting op de maandelijkse contributie.
Misschien een mooie uitdaging jouw nog niet georganiseerde collega te overtuigen van een CNV Vakmensen lidmaatschap.

Arjan Huizinga
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

John Wesselingh
kaderlid CNV Vakmensen

Kees Huijsmans
kaderlid CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid