Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao PilloPak - Nieuws

Cao Kartoflex: Terug in de tijd?

Op woensdag 12 juli is er door partijen weer onderhandeld over de cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingen. Dit heeft voor ons niet geleid tot enig resultaat. Werkgevers willen terug naar een sobere cao met een magere loonsverhoging.

In de tweede onderhandelingsronde zijn de voorstellenbrieven verder toegelicht en besproken. Werkgevers willen terug naar een cao waar alleen afspraken in staan die voor de leden van Kartoflex en andere bedrijven gelden. Ook wil Kartoflex de cao “moderniseren”: een cao á la carte. Dit betekent onder andere dat je eerst moet werken voordat je iets “extra’s” van je werkgever krijgt. De bovenwettelijke vakantiedagen (boven de 20 vakantiedagen per jaar die wettelijk verplicht zijn voor een fulltime werknemer) wil men bijvoorbeeld toekennen na een bepaald aantal uren werken. Hoeveel je dan “extra' krijgt toegekend is door werkgevers nog niet benoemd. Bij ziekte en vakantie bouw je dan niets op. Dit lijkt op een bonus die ten koste gaat van je basis-cao, een “beloning” na prestatie.

Voorwaarden voor een cao á la carte
Een cao á la carte zou kunnen, maar dan willen we wel een aantal uitgangspunten afspreken. Zo mag de waarde van de cao niet verminderen als je keuzemogelijkheden hebt. Wel zou de waarde in een andere vorm genoten kunnen worden dan nu in de cao is beschreven. Zo zou tijd geld kunnen worden en geld tijd kunnen worden. Er zouden dan wel duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over wie er bijvoorbeeld keuzes maakt en wanneer er iets kan veranderen. Een cao moet een goede basis vormen waar je normaal van kunt leven. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat je steeds meer moet werken om een fatsoenlijke boterham te verdienen. Een cao á la carte moet tevens voor iedereen gelden en niet, zoals men in de praktijk ziet, dat alleen het dagdienstpersoneel hiervan optimaal gebruik maakt. Dus ook tijd kiezen voor ploegendienstmedewerkers en de keuze ligt bij werknemer. En er moet natuurlijk wel iets zijn om te kunnen kiezen; dit betekent niet dat alles dan ook maar naar het minimum kan worden teruggedraaid. 

Onderzoek
Een dergelijke wijziging van de cao zou dan ook eerst grondig onderzocht moeten worden en voor werknemers een duidelijke meerwaarde moeten hebben. Alle gevolgen moeten worden bekeken. Dit vraagt veel van de sociale vaardigheden van leidinggevenden en werknemers. Ook zouden de systemen binnen bedrijven moeten worden aangepast. 

Ploegentoeslagen
Een typisch voorbeeld van versoberen is een door werkgevers wederom voorgestelde wijziging van de ploegendiensttoeslagen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar wil men de tweeploegentoeslag terugbrengen van 16% naar 15%. Bij een vierploegendienst zou een toeslag van 20% moeten gelden. Dit betekent meer werken op onaangename uren tegen hetzelfde tarief als dat men in een drieploegendienst werkzaam is. Ook wil men een vijfploegendiensttoeslag in de cao opnemen van 25%. Tot nu toe zijn er zeer weinig bedrijven met een vier- of vijfploegendienst en een daarbij behorende toeslag moeten vakbonden per bedrijf afspreken. Volgens vakbonden is werken in ploegen niet gezond en hoort daar een gezond rooster met een goede toeslag bij.

Loon
Volgens werkgevers gaat het nog steeds slecht in de sector. Zij stellen dan ook een loonsverhoging voor van 1% per 1 januari 2018 en 1% per 1 januari 2019. Dit loonbod van werkgevers vinden wij teleurstellend. Wij hebben gevraagd of werkgevers nog steeds trots zijn op de cao Kartoflex. Volgens werkgevers hebben we een mooie cao en zullen we ook een mooie cao krijgen. CNV Vakmensen en FNV zijn van mening dat de cao steeds verder uitgekleed wordt omdat werkgevers er bij iedere onderhandelingsronde weer iets vanaf willen knabbelen.

Hoe aantrekkelijk is onze cao nog om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat we een aantrekkelijke sector zijn voor de benodigde nieuwe instroom van werknemers?

Deze race naar beneden moet gestopt worden! Dat vind jij toch ook.

Reageer naar onderstaand mailadres om jouw mening te geven.

Mede namens kaderleden Kees Huijsmans en John Wesseling,

Jacqueline Kraan
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 48
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid