Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Owens Corning Veil - Nieuws

Principeakkoord cao Owens in de maak

Vrijdag 24 mei hebben we met Owens goede afspraken gemaakt over een nieuwe cao. We moeten nog wel een paar puntjes op de i zetten. Dat gaan we op 20 juni doen. Daarna leggen we het principeakkoord aan jullie voor en kun je je mening erover geven.

Na de vorige onderhandelingsronde, op 11 maart, constateerden wij dat de vraag van de vakbonden en het aanbod van Owens niet op elkaar aansloten. Feitelijk was er sprake van een groot gat tussen vraag en aanbod. Aan het einde van derde ronde, op 24 mei, bleek dat het aanbod van Owens voor een groot deel tegemoetkomt aan de wensen van CNV Vakmensen. We hebben goede afspraken gemaakt, die meer de toets der kritiek goed kunnen doorstaan. Zeker als we kijken cao’s die nu bij vergelijkbare ondernemingen worden afgesloten.

Consequent

Vanaf de start van de onderhandelingen heeft Owens nadrukkelijk gesteld dat het wil investeren in productiemiddelen én ontwikkeling van zijn mensen. Daarbij hoort volgens Owens ook een marktconforme beloning. CNV Vakmensen prijst Owens voor zijn consequente inzet. Discussies over de verschillende onderwerpen verliepen in een goede en constructieve sfeer, met oog en oor voor elkaars argumenten.

Afspraken

Afspraken aan de onderhandelingstafel maken is één, het op een juiste wijze op schrift stellen is twee. Wij vertrouwen erop dat we op 20 juni de tekst van het principeakkoord kunnen vaststellen en ondertekenen. De belangrijkste afspraken zijn: 

 • afspraken over Duurzame Inzetbaarheid worden binnen de looptijd; van de cao geconcretiseerd en ingepast in de beleid van Owens
 • looptijd is van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014;
 • per 1 april 2013 een loonsverhoging van 2,25 procent;
 • het werkgeversdeel van de totale pensioenpremie stijgt met 0,5 procent;
 • introductie van een Persoonlijk Keuzebudget van structureel 0,5 procent: bestemmingen worden door partijen nog vastgesteld;
 • een eenmalige bruto-uitkering van 500 euro in een nog nader te bepalen maand;
 • een gestaffelde bonus bij het succesvol afronden van een studie/cursus, binnen de kaders van het Persoonlijk Opleidings Budget (POB).


Zodra we de definitieve tekst hebben vastgesteld en ondertekend, zullen wij het principeakkoord met een positief advies aan jullie voorleggen. Pas als de meerderheid van de leden hiermee heeft ingestemd, is er sprake van een definitief akkoord. Wordt dus vervolgd.

Emiel Peper, aem.peper@cnvvakmensen.nl
Bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid