Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Océ - Nieuws

Voorwaardelijk toekennen verlof Océ – Canon!

Werkdruk (Services & Support & Sales) en veelvuldige weigering verlof en of voorwaardelijk toekennen verlof.

Bij mij, René Jongen, bestuurder CNV Vakmensen, en ook bij mijn FNV collega Karel Jan Kivits, bestuurder FNV Metaal, werden de afgelopen maanden elk afzonderlijk meerdere signalen van onze leden ontvangen over het voorwaardelijk toekennen van verlof. De afgelopen maanden hebben de vakorganisaties FNV Metaal en CNV Vakmensen, een onderzoek ingesteld naar de klachten die van leden waren ontvangen over het toekennen van verlof bij Services & Support Canon.
In de cao Océ – Canon(1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019) artikel 9 (VERLOF) lid 5.2 staat duidelijk dat bij aankondiging verlof door de werkgever (weigering van verlof) de medewerker binnen 2 weken na het verzoek van de medewerker deze schriftelijk door de werkgever in kennis wordt gesteld dat evenwichtige redenen zich daartoe verzetten. Wij hebben onze twijfels over de evenwichtige redenen.

De term “toekenning van verlof onder voorbehoud” staat niet genoemd in de cao EN wordt door de werknemers als zeer onwenselijk ervaren. Ook komt het voor dat verlof de dag vóór of enkele dagen voor de aangevraagde dag het verlof niet wordt toegekend.
In de komende maanden inventariseren wij bovenstaande problematiek en delen jullie nu reeds mede, dat de situatie rondom naleving van artikel 5.2 van de cao Océ – Canon niet wijzigt. We zullen dit doen door middel van een enquête. Deze zal binnenkort naar u gemaild worden.

Ook verzoeken wij jullie – ook indien je niet werkzaam bent bij het onderdeel Services en Support/Sales – aan ons door te geven of je werkdruk verhogende maatregelen als hierboven genoemd, herkent. En indien dit zo is, deze aan ons door te geven. Je kunt de informatie liefst per mail aan mij doorgeven (r.jongen@cnvvakmensen.nl)

Wij hebben overleg gehad met Canon om bovenstaande situatie te bespreken. Er is afgesproken dat zowel Canon als de vakbonden een onderzoek zullen starten over wat de knelpunten zijn.

Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld.

In het voorjaar van 2019 beginnen wij met de voorbereidingen van de cao-onderhandelingen. Mocht je nog opmerkingen over de cao Océ – Canon hebben, mail deze dan gerust door. Wij bespreken deze onderwerpen dan met onze kaderleden, om vervolgens een voorstellen brief te maken.

Mede namens K.J. Kivits, FNV metaal

René Jongen,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 2961
E. r.jongen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid