Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Océ - Nieuws

CNV leden werkzaam bij Océ – Canon

Denk mee over jouw cao Waar gaan wij tijdens de onderhandelingen mee aan de slag als het gaat over de cao Océ – Canon? Vanaf eind juni gaat CNV Vakmensen, namens jullie, met de werkgever onderhandelen over een nieuwe cao.

Wat moet er volgens jou in de cao staan?
De huidige cao heeft een looptijd tot en met 30 juni 2017. Op 22 mei hebben de vakorganisaties de eerste verkenning over en weer met jullie werkgever gehad. Eind juni staan diverse vergaderingen gepland. De komende twee weken haal ik meningen en ideeën op bij jullie over wat er volgens de CNV leden in de voorstellenbrief moet komen. In de voorstellenbrief van CNV Vakmensen staat tot nu toe onder andere de volgende onderwerpen: looptijd, loonvraag, afspraken uit het sociaal akkoord in verband met verlenging wettelijke WW duur (afspreken voor werknemers van Océ – Canon is al belangrijk vanaf 10 jaar in dienst bij een werkgever), verruiming van de vrije dagen bij bevalling van de levenspartner (EU eis minimaal 10 papadagen) en het verder realiseren van duurzaam inzetbaarheid (D.I.). Deze eerste inventarisatie over de cao-voorstellen zijn tot stand gekomen overeenkomstig het arbeidsvoorwaardenbeleid CNV Vakmensen. Graag wens ik nadere input van jullie te ontvangen voor de cao-onderhandelingen. Stuur mij een mail over wat er volgens jouw in de cao dient te komen. Tevens informeer ik telefonisch steekproefsgewijs bij diverse leden waar de prioriteit moet liggen.

Oproep!

Via deze nieuwsbrief vraag ik tevens of vijf leden zich beschikbaar willen stellen om deel uit te maken van de Bedrijfsleden groep CNV Vakmensen (BLG CNV). Deze BLG komt een keer per jaar vlak voor de cao-onderhandelingen bij elkaar om mee te denken over de cao-voorstellen en is tevens als groep voor mij vraagbaak bij het cao-onderhandelingstraject. Thans is Gé du Buf als kaderlid namens CNV Vakmensen aanwezig bij de cao onderhandelingen. Vanuit de BLG wordt een opvolger / vervanger voor Gé gekozen. Als BLG lid heb je verloffaciliteiten (zie artikel 24 lid 8 van de cao).

Beslis mee over je cao en stuur mij een mail! Gedurende de komende onderhandelingen worden jullie geïnformeerd over de het traject door middel van nieuwsbrieven. Mede namens Gé du Buf,

René Jongen
Bestuurder
r.jongen@cnvvakmensen.nl
06-51202961

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid