Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Océ - Nieuws

Cao-resultaat bij Oce-Canon 2015/2016

In verband met de tijdelijke afwezigheid van Jelle Loosman heb ik, René Jongen, namens CNV Vakmensen, de afgelopen maanden namens de leden van CNV Vakmensen onderhandeld over jullie cao.

Op 23 juni omstreeks 22.30 uur hebben de vakorganisaties: FNV, de UNIE en CNV Vakmensen een akkoord bereikt met jullie werkgever over een nieuwe cao (periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016 = 18 maanden).

Jullie inkomensontwikkeling is als volgt afgesproken: salarissen en toeslagen worden met ingang van 1 juli as. structureel verhoogd met 1,5% en met ingang van 1 februari 2016 met 1%. Daarnaast ontvangen alle medewerkers die op 1 juli 2015 in dienst zijn in  juli 2015 een eenmalige uitkering van bruto € 350, - (op basis van fulltime dienstverband).

Verder zijn er onder andere afspraken gemaakt over het verkopen van verlof, vereenvoudiging van de cao, aanpassing salaristabellen Canon Nederland, er komen 6 arbeidsplaatsen in verband met de participatiewet, aanpassing seniorenregeling in verband met de stijgende AOW-leeftijd, nadere afspraken over thuiswerken/ werktijden en de mogelijkheid voor een arbeidsmarktpositie scan voor medewerkers.

Ook zijn er afspraken gemaakt over belangrijke onderwerpen (protocol/onderzoek) in verband met: langer doorwerken in goede gezondheid, vereenvoudiging toeslagen/ afbouwregelingen en flexibele werktijden. Partijen zijn verder overeengekomen nadere afspraken te volgen over de duur en opbouw WW conform de afspraken in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de Stichting van de Arbeid.

Over dit akkoord dienen de leden van de verschillende bonden nog hun stem uit te brengen. Ik leg de afspraken positief aan jullie voor en je kunt je stem uitbrengen door vóór 15 juli aanstaande: een mail sturen met vermelding van je naam en of je voor of tegen bent naar: r.jongen@cnvvakmensen.nl OF het bijgevoegde stembiljet sturen naar: CNV Vakmensen Rijksweg Zuid 1E 6161BE Geleen.

Om de gemaakte afspraken toe te lichten en wat jullie mening is van deze afspraken, organiseren de vakbonden bijeenkomsten op donderdag 9 juli aanstaande:                                                                                                                                              

08:00 uur locatie Den Bosch
12:00 uur Venlo (dagdienst)
13:30 uur Venlo, kantine 1E (ploegen).

René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
r.jongen@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid