Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Océ - Nieuws

Cao-overleg Océ-Canon: loonbod en meer

Woensdag 15 juni heeft er weer een overleg plaatsgevonden over jullie cao. In eerdere sessies zijn de punten geïnventariseerd en is over een aantal zaken van gedachten gewisseld. Afgelopen keer stond er een aantal inhoudelijke punten op de agenda met daarnaast ook het loonbod.

Daarnaast hebben we terugkoppeling gekregen van de resultaten uit het periodiek medisch onderzoek (PMO), zoals dat de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. De resultaten waren een totaaloverzicht, waarbij enkele algemene conclusies zijn gedeeld. Ook zijn de acties die werkgever hierop wil inzetten besproken.

Besproken zijn:

  • Verlofopbouw
  • Ontziemaatregelen, hiermee worden de afspraken bedoeld dat vanaf een bepaalde leeftijd onder andere consignatiediensten en overwerk niet verplicht kunnen worden
  • Flexibiliteit bij Manufacturing
  • Arbeidsplaatsen in kader van participatiewet

Verlofopbouw
Werkgever had het verzoek gedaan om, in tegenstelling tot de huidige regeling, over te gaan tot hantering van de wettelijke termijn voor het vervallen van de dagen. Dit betekent dat wettelijke dagen voor 1 juli van het daaropvolgende jaar moeten zijn opgenomen. Bovenwettelijke dagen vervallen na 5 jaar.

Vanuit CNV en andere bonden is een tegenvoorstel ingediend dat  zou kunnen ingaan voor de dagen vanaf 1 januari 2017. De ‘oude dagen’ blijven vallen onder het huidige regime. Het voorstel van bonden is gekoppeld aan de uitbreiding van de mogelijkheid om dagen te kopen / verkopen.

Ontziemaatregelen
Werkgever wilde leeftijd voor de ontziemaatregelen verhogen naar 60 jaar. Vanuit bonden is al eerder hierop een reactie gegeven, namelijk uitgaan van 10 jaar voor AOW-gerechtigde leeftijd, dus op dit moment vanaf 57 jaar.

Flexibiliteit bij Manufacturing
Voor flexibiliteit bij Manufacturing geldt dat hierover op dit moment nog geen afspraken te maken zijn, dus heeft werkgever besloten dat besluitvorming hierover wordt uitgesteld.

Arbeidsplaatsen in kader van participatiewet
In het kader van de participatiewet zijn werkgevers verplicht om een aantal zogenoemde Participatiebanen binnen bedrijf te creëren. Werkgever heeft hiervoor een voorstel ingediend, dat hierbij past.

Dit alles besproken hebbend kwam het –in de ogen van CNV- teleurstellende loonbod. Werkgever wil dit jaar de salarissen niet verhogen, maar stelt een loonsverhoging voor van 1 procent per 1 februari 2017. Hierbij verwijzend naar de huidige cao, waarin al loonsverhoging in 2016 heeft plaatsgevonden. Nadat er door bonden op gewezen is dat deze verhoging te maken heeft met de huidige cao en we bij elkaar zitten voor een nieuwe cao, bleek dat de bedrijfseconomische situatie waarin het bedrijf zich bevindt, de belangrijkste reden is voor dit bod.

Belangrijke vraag aan jullie is, wat vinden jullie hiervan? Er staat nog een overleg gepland op 29 juni aanstaande, maar hoe hier op te reageren; daarbij speelt de mening van leden een belangrijke rol. Dus graag jullie reactie op deze info.

In verband met de vakantie van René Jongen graag de reactie - liefst per mail - sturen aan Kitty Huntjens, emailadres k.huntjens@cnvvakmensen.nl of telefonisch via 06-47826877. Ook als je vragen hebt, kun je contact opnemen.

Kitty Huntjes
Bestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid