Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Océ - Nieuws

Beperkte cao inzet bij Océ Canon

Binnenkort starten de officiële onderhandelingen weer voor de vernieuwing van de cao Canon / Océ eind vorig jaar zijn al een paar zaken ronde de veranderde pensioenwetgeving geregeld.

Na de integratie van beide van de beide cao’s, die soms ook verstrekkende gevolgen had,  heeft de kadergroep aangegeven dit jaar voor een beperkte cao inzet te gaan.

Sociaal plan:

Eind vorig jaar liep het sociaal plan af en de directie maakte ons toen al duidelijk dat zij geen verlenging wilden. Zij gaan in het vervolg uit van de wettelijke transitievergoeding. Die zal in veel gevallen aanzienlijk lager uitvallen dan het sociaal plan. De inzet van de bonden is om toch weer tot een sociaal plan te komen.

Looptijd: 

We willen uitgaan van een looptijd van één jaar.

Inkomen:

We zetten in op een salarisverhoging van 2,5 procent. Daarnaast willen we dat elke werknemer recht heeft op een individueel budget van 0,5 procent die zij of hij kan besteden aan individuele scholing en loopbaan ontwikkeling.

Wajong:

In het sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers is vorig jaar afgesproken dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voorrang zullen krijgen bij het vervullen van vacatures. Dit willen we ook bij Canon / Océ handen en voeten geven.  

Tot zover de kernpunten van onze inzet. Mocht u daar nog opmerkingen over hebben dan verzoek ik u deze zo spoedig mogelijk naar mij te mailen: j.loosman@cnvvakmensen.nl

We houden u op de hoogte!

Jelle Loosman
Bestuurder

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid