Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Mayr Melnhof Eerbeek - Nieuws

MM: tweede ronde cao

Op 23 april is er voor de tweede keer gesproken over jouw cao bij Mayr Melnhof. Tijdens deze onderhandelingen heeft de werkgever gereageerd op de voorstellen die ingebracht zijn door CNV Vakmensen en FNV. Enkele van de gespreksonderwerpen staan in deze nieuwsbrief.

Loon
De werkgever wil een tweejarige cao afspreken. In deze cao stellen ze twee structurele loonsverhogingen voor, 1,75% in het eerste jaar en 2% in het tweede jaar. Daarnaast wil de werkgever afspraken maken over een verhoging van de 5-ploegentoeslag naar 30%. De werkgever koppelt hier wel de voorwaarde aan dat deze verhoging alleen plaats vindt als een 6-4 rooster (2 vroeg, 2 laat, 2 nacht en 4 dagen vrij) wordt ingevoerd per 1 januari 2020. Werkgever wil graag over gaan op een 6-4 rooster vanwege de gezondheidsvoordelen die blijken uit onderzoeken. Tot slot geeft de werkgever aan eigen risico van de ziektekostenvergoeding te vergoeden bij een ongeval op het werk. Wel op voorwaarde dat het eigen risico nog niet gebruikt is.

Afwijzende reactie
De werkgever wil geen vitaliteitsregeling afspreken waarbij er voor groepen de mogelijkheid komt om minder te werken. Deze personen zouden bijvoorbeeld 80% werken en hierbij 90% loondoorbetaling en 100% pensioendoorbetaling ontvangen. De werkgever wil hier geen over afspraken maken omdat zij op de landelijke pensioenafspraken te willen wachten. Daarnaast wil de werkgever geen aanvullende afspraken maken over scholing op eigen verzoek. Zij geven aan dat hier voldoende mogelijkheden voor zijn. Tot slot wil de werkgever geen aanvullende afspraken maken rondom mantelzorg, zij geven aan hier te willen vasthouden aan individueel maatwerk en dat ze hier coulant mee omgaan.

Veel zijn we niet opgeschoten, maar het is wel duidelijk waar we nu staan. De conclusie is dat we als vakbonden momenteel ver van de werkgever staan, het gat is groot.

Een loonbod ver van de vakbondsvraag van 5%, de koppeling van de 30% ploegentoeslag aan een 6-4 rooster en de vele afwijzingen maken het gat tussen vakbonden en werkgever wel duidelijk.

Hoe verder
Op 14 mei komt de gezamenlijke CNV/FNV-kadergroep bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en op 16 mei wordt er verder onderhandeld.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen er na de derde onderhandelingsronde ledenbijeenkomsten gehouden gaan worden om de uitkomsten dan met jullie te bespreken. Wordt dus nog vervolgd!

Contact
Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Graag ontvang je ik je reactie per mail via: t.westerink@cnvvakmensen. Vooral ben ik erg benieuwd naar je reactie op loonbod, 6-4 rooster en je ervaringen met scholing en mantelzorg. Graag lees ik je reactie voor 16 mei, de volgende onderhandelingsdatum voor jullie cao bij Mayr Melnhof. Mijn mailadres kan je ook gebruiken bij andere vragen rondom je werk of je lidmaatschap.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 91
E: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid