Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kartonnage - en Flexibele Verpakkingenbedrijf - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao Kartoflex

Op woensdag 27 november is er weer onderhandeld over de Cao Kartonnage- en Flexibele Verpakkingsbedrijven. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat dat wij positief aan jullie willen voorleggen. Een cao waarin een aantal nieuwe onderwerpen worden geregeld.

Wij willen graag je mening horen. Daarom houden wij ledenvergaderingen door het land. De bijeenkomsten starten allemaal om 19.30 uur en duren maximaal 2 uur. In deze vergaderingen kan je als vakbondslid stemmen over het resultaat. De planning in 2020 is als volgt:
- dinsdag 7 januari, regio Alkmaar;
- woensdag 8 januari, regio Leeuwarden;
- dinsdag 14 januari, regio Dordrecht; 
- woensdag 15 januari, regio Deventer;
- dinsdag 21 januari, regio Weert;
- woensdag 22 januari, regio Amersfoort.
De locaties worden later bekendgemaakt. Kom dus naar één van deze genoemde avonden. Als je een collega hebt die ook mee wil, maar nog geen lid is van de vakbond, dan is hij/zij van harte welkom. Hoe je je moet aanmelden voor de bijeenkomsten staat in de brief die binnenkort volgt. We zijn nu nog eerst de locaties aan het regelen. In de bijlage vindt je de uitgebreide tekst van het onderhandelingsresultaat. Onderstaand enkele afspraken uit dit onderhandelingsresultaat.

Wat is er afgesproken?
Na vier cao-onderhandelingen is er een onderhandelingsakkoord. Het resultaat bevat een aantal nieuwe onderdelen. Een voorbeeld is de cao-a-la-carte. Je kan geld ruilen voor tijd, en tijd ruilen voor geld. Het blijft jouw keuze en je kan ook kiezen om niets te veranderen. De waarde van de elementen blijven gelijk. Daarnaast is afgesproken dat een bedrijf er voor kan kiezen om de planbare bijzonder verlofdagen (bij voorbeeld huwelijksherdenkingen, tandarts en fysiotherapie), om te zetten in extra 7,7 vakantieuren per jaar. Hiervoor moet de Ondernemingsraad (OR) of personeelsververtegenwoordiging (PVT) toestemming geven. Wanneer er geen OR of PVT is moeten de werknemers ervoor stemmen.

Duurzame inzetbaarheid
Er komt een duurzaam inzetbaarheid budget van €150 per kalenderjaar in 2020 en 2021. Via een App kan je met dat budget gaan shoppen en allerlei zaken aanschaffen die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid. Denk daarbij aan scholing, maar ook zaken zoals hoe regel ik mijn financiën zijn via deze app te regelen. Duurzame inzetbaarheid betekent dat je fit en bekwaam inzetbaar blijft. Verdere informatie over de App volgt als de cao definitief is. In 2022 wordt er geëvalueerd. Daarnaast doet ook het sociaal fonds FCB verpakkingen binnen de sector heel veel op dit gebied. Werkgevers en werknemers kunnen zich aanmelden voor diverse workshops en trainingen. Ook voor jou dus! Je vindt het op https://www.fcb-verpakkingen.nl/
De regeling uit de cao, de zogenaamde 80-85-85-regeling, wordt ook opengesteld voor parttimers die minimaal 30 uur per week werken. Een afwijzing van een aanvraag moet (ook voor fulltimers) door de werkgever gemotiveerd en schriftelijk plaatsvinden.
Er komt een proef met financiële planningsgesprekken voor oudere werknemers om meer overzicht te krijgen over hun inkomen voor en na hun pensionering. Voorlopig worden er 50 gesprekken per jaar beschikbaar gesteld. Voor de leeftijdsgroep 50 tot en met 59 zijn er 25 gesprekken en ook voor de groep vanaf 60 jaar.

Wet arbeidsmarkt in Balans
Deze wet, die per 1 januari 2020 ingaat, geeft aan dat oproepkrachten 4 dagen van te voren weten wat hun rooster is en welke uren ze moeten werken. Daar kan worden afgeweken wanneer er toestemming is aangevraagd bij de Vaste Commissie. De aanvraag moet wel goed aangeven waarom er van de wet wordt afgeweken. Pas na toestemming van de Vaste Commissie kan de termijn teruggebracht worden naar één dag.

Lonen
De cao start op 1 november en eindigt op 30 juni 2022. De loonsverhogingen zijn - per 1 maart 2020 3% - per 1 maart 2021 2,5% en - per 1 januari 2022 1%. Om de tijd tussen 1 november en 1 maart 2020 te overbruggen wordt er een éénmalig bedrag van €175 bruto per 1 februari 2020 uitgekeerd. In totaal betekent dit een inkomensstijging van 7%.

Pensioen
Het pensioenakkoord wordt nog verder uitgewerkt door de Sociaal Economische Raad. De ontwikkelingen in pensioenland kunnen snel gaan. Daarom hebben we afgesproken om tijdens de looptijd van deze cao deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Als cao-partijen het nodig vinden zullen ze een studie doen naar mogelijke oplossingen. De resultaten zullen aan jullie worden voorgelegd. Ook gaat er een werkgroep aan de slag om de afspraken uit dat pensioenakkoord over eerder stoppen met werken, nader uit te werken voor deze sector. Verder zijn er veel tekstuele verbeteringen afgesproken en komt in de cao te staan dat deze cao een minimum-cao is. Dat betekent dat een werkgever wel positief mag afwijken van de cao, maar nooit ten nadele van de werknemer. Wij zijn van mening dat we een heleboel hebben kunnen vastleggen, verslechteringen hebben kunnen tegenhouden en ook de cao meer van deze tijd hebben gemaakt. Daarom spreken wij van een onderhandelingsresultaat die wij positief aan jullie willen voorleggen.

Jacqueline Kraan,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2048
E j.kraan@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid