Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kartonnage - en Flexibele Verpakkingenbedrijf - Nieuws

Ledenraadpleging Holbox op 11 juni 2014

Op 30 april jl. hebben we met diverse leden die werkzaam zijn bij Holbox te Echt, gesproken over hoe de gang van zaken bij Holbox te Echt beleefd wordt.

Doel van deze bijeenkomst was tweeledig:

 • eerst moet er een 'foto' gemaakt worden van de belangrijkste vragen, aandachtspunten en irritatiepunten/knelpunten zoals die op de werkvloer beleefd worden;
 • gesprek met de werkgever over de belangrijkste aandachtspunten die leven onder de leden.

Samen met een jurist van CNV Vakmensen heb ik de input van 30 april jl. besproken en vertaald in een quick scan van de belangrijkste knelpunten , aangevuld met mogelijke oplossingen. Leden, maar ook niet-leden of anders georganiseerden, wil ik langs deze weg graag uitnodigen voor het bijwonen van een tweede ledenraadpleging, teneinde ons huiswerk , de quick scan, met jullie te delen en om te komen tot een plan van aanpak.

DATUM     :   11 juni 2014
TIJDSTIP   :   19.00 tot 21.00 uur
LOCATIE   :   Buurthuis St. Joris, Cypresstraat 58 te (6101 JX) Echt

Agenda:

1.  belangrijkste knelpunten in huidig personeelsreglement
2.  Holbox en de cao Kartonnage- en flexibele verpakkingen
3.  individuele arbeidsovereenkomsten en contracten voor bepaalde tijd
4.  loonstroken
5.  oprichten van een ondernemingsraad
6.  poetstijd na einde diensttijd: wordt dat wel/niet betaald ?
7.  vergoeding/overwerktoeslag voor werken op zaterdagen
8.  Poolse werknemers bij Holbox Echt
9.  ………………………………………………………..
Als jullie nog andere aandachtspunten of vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

CNV Weetjes.

 • Weet je dat je als lid GRATIS een gezinsrechtsbijstandsverzekering hebt (voor alle thuiswonende gezinsleden)? Deze CNV Gezinsrechtshulp kun je dus ook gebruiken bij burengeschillen, consumentenzaken, studiefinanciering, ziektekostenverzekering of bij fiscale problemen of huursubsidie. Voor meer informatie: zie http://www.cnvvakmensen.nl/ledenvoordeel/rechtshulp/rechtshulp-voor-het-hele-gezin/
 • Weet je dat nieuwe leden de eerste 6 maanden slechts 50 % van de contributie betalen ? zie http://www.cnvvakmensen.nl/lidmaatschap/
 • Weet je dat je circa 40 % van de betaalde vakbondscontributie via Holbox en de fiscus terug kunt krijgen? Voor een fulltime werknemer is dat al snel € 70,- netto op jaarbasis.

Jullie zien, we maken werk, heel veel werk van jullie werk. Geef de extra nieuwsbrieven maar aan een geïnteresseerde collega. Ben je nog geen lid? Dan wordt het nu de hoogste tijd onderstaande bon snel in te vullen.

Kortom: reden genoeg om op 11 juni onze ledenraadpleging bij te wonen. Neem gerust een geïnteresseerde collega mee. Meedenken en spreken over je eigen werk(omstandigheden) met je collega’s en ondergetekende werkt inspirerend en kan een win-win situatie opleveren, zowel voor werkgever als voor het personeel! Laten we samen daar de schouders onder zetten. Als groep sta je sterk en kan je veel bereiken. Tot 11 juni a.s.

Jean-Marie Severijns,
bestuurde
r CNV Vakmensen
j.severijns@cnvvakmensen.nl
06-51602160
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid