Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kartonnage - en Flexibele Verpakkingenbedrijf - Nieuws

Cao Kartonnage: voorstellen werkgevers slechter

In 3 onderhandelingsronden hebben werkgevers en vakbonden elkaars voorstellen besproken. In de brief van de werkgevers worden enkele verslechteringsvoorstellen gedaan. CNV Vakmensen is het daar niet mee eens.

Het pensioenfonds heeft te maken met een lage dekkingsgraad en steeds hogere premies als gevolg van de zeer lage marktrente. Partijen onderzoeken hoe het pensioen zo goed mogelijk kan worden voortgezet.

In een drietal bijeenkomsten zijn de voorstellen van werkgevers en bonden toegelicht en besproken. Werkgevers zeggen dat het zeer slecht gaat met de bedrijven en dat daarom de cao-regelingen moeten worden afgebouwd. Wij mogen kiezen uit de bestaande regelingen om die om in te zetten voor een goede cao. Hieronder zijn de voorstellen uitgewerkt.

Looptijd

Werkgevers willen een looptijd van 2 jaar. CNV Vakmensen wil een looptijd van 1 jaar of langer als het totaalpakket voldoende is.

Loonsverhoging

CNV Vakmensen wil een loonsverhoging van 2,5 % en een persoonlijk scholingsbudget van 0,5%. Werkgevers willen een loonsverhoging ter grootte van de inflatie (inflatie van de maand mei was 0%).

Gemiddelde werkweek

CNV Vakmensen handhaaft de huidige 36-urige werkweek. Werkgevers willen op individuele basis langere gemiddelde werkweken afspreken. Uitbreiden naar 38 of 40 uur per week, voor zowel dagdienstmedewerkers als voor ploegendienstmedewerkers. De werkgever en werknemer spreken dit samen af, salaris wordt verhoogd met de toegevoegde uren a 100%. Nu zijn de uren boven de 36 uur overwerkuren. Bij een langere werkweek worden alleen de uren die boven de afgesproken werkweek als overuren betaald.

Bijzonder verlof (verlof met behoud van salaris)

CNV Vakmensen heeft geen voorstellen over dit onderwerp gedaan. Werkgevers willen dit aanpassen naar de wet en aantal punten verwijderen. Bij overlijden kinderen een uitbreiding van bijzonder verlofdagen als het kind niet thuis woont. Seniorendagen wil men afschaffen. Daarvoor in de plaats moet een personeelsbeleid komen dat langer en gezond werken mogelijk maakt tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Ketenregelingen van contracten voor bepaalde tijd (WWZ)

CNV Vakmensen is voor vast werk. Daarom geen lange reeks van contracten voor bepaalde tijd. Werkgevers willen het aantal contracten voor bepaalde tijd uitbreiden. Nu is dat maximaal 3 contracten in 2 jaar tijd. Zij willen het uitbreiden naar tijdelijke contracten voor maximaal 4 jaar. Dit zou dan vooral de seizoenskrachten betreffen. Na 2 jaar moet de werkgever wel een transitievergoeding betalen als de werknemer ontslagen wordt.

Minder pensioenpremie

Dit zijn slechts enkele van de voorstellen. Zorgelijker is het feit dat de werkgevers minder premie willen betalen aan de pensioenpremie. Nu is de premie 25,8% totaal voor werkgever en werknemer. Door om te schakelen naar een systeem (beschikbare premie) en een beperking van de premie (20%) komt het risico bij de werknemer te liggen. CNV Vakmensen weet dat het huidige systeem bij deze marktrente niet vol te houden is, maar wil wel naar een systeem dat nog een collectieve en solidaire aard heeft. Op dit moment worden er berekeningen gedaan om te kijken waar we met de huidige premie in de verschillende systemen op uit komen. De rapportage zal plaatsvinden op 30 juni 2016. Daarna gaan de onderhandelingen weer verder op woensdag 6 juli.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je bij mij terecht.

Jacqueline Kraan
bestuurder
E:  j.kraan@cnvvakmensen.nl 
M: 06 - 51 60 20 48

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid