Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kartonnage - en Flexibele Verpakkingenbedrijf - Nieuws

Cao Kartonnage en flexibele verpakkingen is rond

Het onderhandelingsresultaat van de cao Kartonnage en flexibele verpakkingen is omgezet in een cao. CNV Vakmensen, FNV en de werkgeversorganisatie hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de cao. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

Het heeft lang geduurd voordat er een onderhandelingsresultaat lag. De onderhandelingen verliepen zeer moeizaam omdat de werkgevers een reeks van verslechtering voorstelden. Eerst moesten wij de verslechteringen van tafel afkrijgen. Daarnaast lag er nog een probleem van een sterk stijgende pensioenpremie. Hierover hebben wij in een apart overleg een afspraak gemaakt. Daarna stond de weg open om tot een akkoord te komen. De werkgevers hadden een zeer beperkt mandaat en wij hebben indringend met elkaar gesproken. Uiteindelijk is er een onderhandelingsresultaat uitgekomen. Dit onderhandelingsresultaat is toegelicht in ons pamflet van 25 oktober 2016.

Nog in het kort de belangrijkste afspraken:

 • Looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.Salarisverhoging op 1 januari 2017 van 1% en 150 euro bruto in de maand december.
 • De pensioenregeling wordt per 1 januari 2017 omgezet in een CDC-regeling met een maximum premie van 22,5%. Het pensioen wordt gebaseerd op het salaris, vakantietoeslag en de ploegentoeslag. De EVP-premie wordt 1,5%.
 • Er wordt meer aandacht geschonken aan duurzame inzetbaarheid (Fit en bekwaam naar de AOW-gerechtigde leeftijd).
 • Nakomen van afspraken uit het sociaal akkoord (derde WW-jaar en de participatie van gedeeltelijke arbeidsongeschikten.
 • Als werkgever én werknemer een langere werkweek willen afspreken kan dit op basis van wederzijdse vrijwilligheid. Daarmee moeten wel de grenzen van de arbeidstijdenwet worden nageleefd. Dit is een proef in 2017.
 • Er komt een onderzoek naar werkdruk, dit voor het Fonds voor Collectieve Belangen voor de kartonnage en flexibele verpakkingen uit.
 • Seizoenskrachten kunnen contracten voor bepaalde tijd krijgen. Tot een maximum van zes contracten in vier jaar tijd. Daarna moeten ze in vaste dienst worden genomen. Andere werknemers kunnen maximaal twee jaar een contract van bepaalde tijd krijgen.
 • De cao-tekst zal worden bekeken op leesbaarheid en huidige wetgeving.
 • Er is een protocoltekst gemaakt over mantelzorg. Deze zal in de cao worden opgenomen.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je deze sturen naar j.kraan@cnvvakmensen.nl of bellen 06-51602048.

Jacqueline Kraan
Bestuurder CNV Vakmensen
E: j.kraan@cnvvakmensen.nl
M: 06-51602048

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid