Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Crown - Van Gelder - Nieuws

Stand van zaken Crown van Gelder

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven hebben wij op 7 augustus overleg gevoerd met de directie over het 11 ploegenrooster. Er heerst een hoop onrust en onvrede over dit rooster. Veel werknemers vinden dit rooster te zwaar om te lopen.

De ingestelde werkgroep kijkt hier naar. Men kijkt naar de problemen om vervolgens ook te kijken naar eventuele mogelijkheden qua roosteren.

Wij hebben met de directie hier een open discussie over gevoerd en aangedrongen op zoveel mogelijk transparantie over de mogelijkheden en blokkades hierbij. Tal van opties worden bekeken, zoals de inbreng van de werkvloer met een variant op het 5 ploegenrooster en een 6 ploegenrooster wat is voorgesteld. Maar ook het, oude, 5 ploegenrooster wordt onderzocht.

Iedere medewerker kan daar zijn bijdrage aan leveren als men dat wil. Jullie werkgever roept op mee te denken en ideeën aan te dragen. Maak hier gebruik van! Het is nu het moment om je stem te laten horen en niet vanaf de zijkant toe te kijken.

Elke optie/mogelijkheid zal worden uitgewerkt en worden bekeken op voor en nadelen. Uitgangspunt hierbij is steeds: wat betekent dit voor de medewerker en de organisatie. Zo is in januari de afspraak gemaakt tussen partijen.

Als er een roostervoorstel komt dan zal dit worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Zij hebben instemmingsrecht (art. 27 WOR) op de roosters. Stel dat er een rooster zou komen waar aan arbeidvoorwaarden via de cao niet voldaan kan worden, dan zullen er afspraken gemaakt gaan worden met de vakorganisaties. Leden zullen daar dan bij betrokken worden zoals altijd met cao-punten gebeurd.

Nogmaals laat je stem horen nu is het moment.

Zodra er meer te melden is vanuit het overleg ontvangt je een nieuwe nieuwsbrief.

Peter Boeseken
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 43
E: p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid