Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Crown - Van Gelder - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Crown Van Gelder

Na drie onderhandelingsrondes zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor Crown Van Gelder vorige week afgesloten.

De onderhandelingen hebben een onderhandelingsresultaat opgeleverd dat in de bijlage terug te vinden is. Het onderhandelingsresultaat wordt aan de leden ter stemming voorgelegd op 8 december aanstaande in de geplande ledenvergaderingen. In de tweede bijlage bij dit bericht staat de uitnodiging voor de ledenvergaderingen. Tijdens deze ledenvergaderingen is er ook ruimte om vragen te stellen aan de onderhandelaars.

In de tussentijd kan je voor vragen contact opnemen per e-mail: g.vandermolen@cnvvakmensen.nl.