Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Crown - Van Gelder - Nieuws

Ledenvergadering herzien eindbod Crown van Gelder

Zoals je waarschijnlijk al hebt gezien, heeft de werkgever een herzien eindbod gedaan. Dit herzien eindbod is zowel naar alle medewerkers als de vakbonden gestuurd.

In het herziene eindbod geeft de werkgever aan dat de medewerkers hem nadrukkelijk hebben gevraagd terug te keren naar de onderhandelingstafel en dat de bonden hebben aangegeven dat dit niet kan. Werkgever heeft inderdaad op donderdag 13 februari net voor het verstrijken van het ultimatum de vakbonden een brief gezonden met de vraag om het cao-overleg te hervatten.
Maar op het moment dat werkgever een eindbod op tafel legt, betekent het dat we uit-onderhandeld zijn.

Vervolgens loopt er een ander proces waarbij werkgever een ultimatum van de bonden heeft ontvangen. Hierin wordt teruggepakt naar voorstellen zoals deze in de voorstellenbrieven staan met de eis hieraan tegemoet te komen; als werkgever dat niet doet kunnen er acties als gevolg komen.
In dit stadium is het dus inderdaad niet meer mogelijk om te onderhandelen. Volgens werkgever is dit een vreemde gang van zeken dat niet in het belang is van de medewerkers. Als er nog ruimte was vanuit werkgever om te onderhandelen, dan had dit moeten gebeuren tijdens de meerdere onderhandelingsrondes die zijn geweest.
Werkgever had vervolgens in de periode dat hem is gegeven met het ultimatum nog de mogelijkheid gehad om tegemoet te komen aan de eisen zoals deze in het ultimatum staan of om een herzien eindbod te doen. Werkgever heeft besloten om uiteindelijk na het verstrijken van het ultimatum een herzien eindbod te doen.
Vanuit de vakbonden is dit het proces zoals dit loopt als je een actietraject in gaat. Werkgever heeft mogelijkheden om acties te voorkomen, maar daarvoor dient hij wel tegemoet te komen aan wat de leden willen. Onderhandelen is door het eindbod en het ultimatum geen mogelijkheid meer.
Dit alles in het belang van de leden. Aangezien er een herzien eindbod ligt, willen wij als vakbonden graag met jullie in gesprek hierover. We zijn benieuwd wat jij van dit herzien eindbod vindt.

Nadat de ledenvergaderingen zijn geweest zal er digitaal door ieder lid zijn/haar stem kunnen worden uitgebracht op het herzien eindbod. Ook bij deze stemming beslist de meerderheid of het herzien eindbod voldoende of onvoldoende is. Vindt de meerderheid het voldoende, dan is hiermee het proces afgerond en zal het actietraject worden beëindigd.
Vind de meerderheid het onvoldoende, dan zal het actietraject vervolg krijgen. Let op, het actietraject loopt op dit moment formeel nog steeds. Er komt dus niet nog een keer een driekwartvergadering. Is de meerderheid tegen, dan zal de volgende stap gelijk een actie zijn. De voorbereidingen hiervoor lopen momenteel gewoon door.

Je wordt hierbij uitgenodigd voor één van de twee ledenvergaderingen die plaatsvinden op donderdag 20 februari 2020:
- eerste bijeenkomst in Concordia om 12:30 uur en
- tweede bijeenkomst in Concordia om 14:15 uur. 
Graag tot ziens op één van deze bijeenkomsten.

Namens de Cao-commissie, en Esam Laassal - bestuurder FNV,
Peter Boeseken, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 – 5160 2043
E p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid