Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Crown - Van Gelder - Nieuws

Leden akkoord met cao Crown Van Gelder

Op dinsdag 8 december hebben de ledenraadplegingen plaats gevonden. De meerderheid van de aanwezige leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat jullie nieuwe cao een feit is.

Jullie werkgever is hiervan inmiddels op de hoogte en wij zijn in afwachting van de nota van wijzigingen. Als deze rond is kan de cao aangemeld worden.

Langs deze weg willen wij jullie er op wijzen dat ons eind volgend jaar een grote klus te wachten staat omtrent de cao onderhandelingen. De pensioendiscussie en de discussie rondom de seniorenregelingen en duurzame inzetbaarheid zullen hoog op de agenda staan.
Voor een sterke positie aan de onderhandelingstafel is het van GROOT BELANG dat jullie van begin tot eind betrokken zijn bij de onderhandelingen. Wij roepen jullie dan ook op om allemaal aanwezig te zijn en je stem te laten horen op de ledenvergaderingen te zijner tijd.

Wij wensen jullie allen vast prettige feestdagen en een succesvol 2016 toe.

 
Tot volgend jaar!
Downloads