Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Crown - Van Gelder - Nieuws

Cao voorstellen Crown van Gelder

Hieronder kunt u de CAO–voorstellen van Crown van Gelder lezen van CNV Vakmensen.

Looptijd van de cao:
• Wij stellen een looptijd van 12 maanden voor, van 1 januari 2014 tot en met
   31december 2014.

Loonontwikkeling:
• Wij stellen voor om per 1 januari 2014 de lonen te verhogen met 3%.

Duurzame inzetbaarheid:
• Wij stellen voor om concrete afspraken te maken over het te voeren promotiebeleid.
• Wij stellen voor om te kijken naar het beleid rondom seniorfuncties binnen Crown Van Gelder.
• Wij stellen voor om de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte gelijk te stellen aan de opbouw van wettelijke dagen tijdens ziekte.

Diversen:
• Wij stellen voor om de huidige protocolafspraken te evalueren en te komen tot concrete vervolgafspraken.
• We behouden ons het recht voor om gedurende het overleg nieuwe of aangepaste voorstellen aan de orde te stellen.

Met vriendelijke groet,
CNV Vakmensen

Roel van Riezen
bestuurder

cc:
Leden CNV Vakmensen
Mw. M. Razoux-Schulz, FNV Bondgenoten
Dhr. R. Koorn, De Unie
De heer J. Paauw, AWVN
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid